Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СОЦІОГРАМА

СОЦІОГРАМА — засіб зображення структури міжособистісних взаємин у малій соціальній групі. Звичайно застосовується для зображення даних, отриманих за допомогою соціометричного опитування (див. Соціометрія). С., що відображає відповіді всіх членів групи на соціометричне запитання, — це малюнок, на якому члени групи зображені точками, а їх вибори — стрілками, які направлені від того, хто обирає, до того, кого обрали. С. відповідає соціоматриця: на перехресті і-го рядка та і-го стовпчика вміщують і, якщо і-й член групи обрав і-го за певним критерієм, на якому побудоване дане соціометричне запитання (тобто в С. має бути стрілка в напрямку від точки з номером і до точки з номером і), або 0, якщо такий вибір не відбувся.

З т. з. математики С. є орієнтованим графом, і тому доречне застосування до нього відповідної матем. теорії графів. Існує кілька різновидів С. Це, напр., концентрична С. чи «мішень» (члени групи розміщені в межах кола, яке відповідає їх соціометричному статусу, — чим вищий статус, тим ближче до центру знаходиться відповідна точка); локограма (члени групи розміщуються на кресленні, яке відображає в масштабі певне помешкання та реальні місця в ньому всіх членів групи - учнів за партами в школі, виробників на робочих місцях на заводі, футболістів на певних ділянках поля, різних для плану атаки та оборони тощо); зважена С. (на стрілці зображують інтенсивності, напр., симпатій) тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити