Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


БУРДЬЄ (BOURDIER) П'єр

БУРДЬЄ (BOURDIER) П'єр (1930) — франц. соціальний філософ, соціолог, автор оригінальних концепцій у площині постмарксизму, постструктуралізму і постмодернізму, ідей «конструктивіст, структуралізму» («структураліст, конструктивізму»). Закінчив Вищу пед. школу, де його вчителями були Л. Альтюссер і М.Фуко, викладав у Алжирі, де побачили світ його перші соціол. праці, потім у Парижі. В 1975 р. заснував Центр європейської соціології, став дійсним членом Франц. академії (1981), згодом очолив каф. соціології в Колеж де Франс. Його дослідження охоплювали соціологію культури, освіти, мистецтва, соціолінгвістику, проблеми соціального незнання і т.д. Розвивав теорет. підходи К.Маркса і М.Вебера, поєднуючи їх з сучасними концептуальними новаціями в галузі соціол. знань. Автор 26 книг, серед яких: «Пед. взаємини і спілкування» (1965), «Фах соціолога» (1968), «Начерк теорії практики» (1977), «Розрізнення: соціальна критика суджень смаку» (1979), «Відповіді» (1992) та ін. численних публікацій, що мали широкий резонанс у міжнар. наук, колах.

У теорет. побудовах Б. суспільство постає складовою сукупністю взаємозв'язку «полів» — об'єктивованих структур і соціальних позицій індивідів, які мають специфічні типи влади і не редукуються один до одного, та «габітусів» — певних моделей соціальних взаємин, схем інтерпретації, сприйняття різних полів, систем довготривалих групових установок, які діють як матриці сприйняття, вирішення завдань і дій індивідів. Саме габітус визначає мислення і поведінку людей, репродукує соціокультурні правила, способи життя різних соціальних верств. Невід'ємною рисою суспільства є також «символ, насильство» — необхідний атрибут влади, спрямований на прищеплення визнання її легітимності через нав'язування певної ієрархії цінностей, системи знань тощо.

У публіцистиці, філос. роздумах, теорет. студіях Б. пропонує розв'язання актуальних дилем соціол. науки, нові перспективи розвитку соціального теоретизування. Його пошуки є яскравим зразком розвитку європейської культурної, соціофілос традиції, творчого вирішення теорет. — методол. проблем, які постали в соціальному знанні.

Цікаві його висновки, що виводяться з досліджень систем освіти і сучасних культурних процесів щодо соціальної обумовленості суджень смаку, про класовий характер явищ мистецтва, культурних продуктів і про «стилі життя», що є формами пристосування певних верств до свого становища у соціальній структурі та боротьби за владу, про «культурний капітал» кожного класу, який прагне згуртувати поле влади для проведення своїх інтересів, та багато інших концепцій та ідей, що вплітаються у заг. інтелектуальний рух постмодерніст. мислення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити