Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (САУ)

СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (САУ) — добровільна наук, громадська організація, що об'єднує науковців, спеціалістів та трудові колективи, які працюють у галузі соціології. САУ створено в 1990 р. на установчому з'їзді соціологів України. До 1990 р. в Україні існувало відділення Рад. соціол. асоціації (з 1968 р.), правонаступником якого стала САУ. З 1993 р. САУ є колективним членом Міжнар. соціол. асоціації. Вищий орган САУ — конференція, яка скликається один раз на два роки. У період між конференціями її діяльністю керує президія САУ, що складається з 15 членів (президент САУ — д-р соціол. наук М. О. Шульга). САУ має 11 регіональних відділень в обл. містах України (Київське, Харківське, Львівське, Дніпропетровське, Одеське, Кримське, Запорізьке, Донецьке, Волинське, Миколаївське, Луганське). Місцезнаходження президії САУ — м. Київ.

САУ представляє інтереси соціологів України як членів професійного товариства у держ. та громадських органах України та за її межами. Головною метою САУ є сприяння підвищенню професійного рівня та практ. цінності соціол. досліджень в Україні, захист законних інтересів соціологів та поширення соціол. знань. Пріоритетними завданнями САУ визначено: розвиток вітчизняної соціології, виявлення та дослідження актуальних проблем соціального розвитку України, створення служб соціол. досліджень та надання їм кваліфікованої допомоги, інформування соціологів про новітні досягнення в теорії та практиці соціол. досліджень, сприяння професійній соціол. освіті в Україні, підготовці та перепідготовці соціологів — практиків, вдосконалення соціальної статистики, а також розвиток наук, зв'язків та співроб. соціологів України із зарубіжними вченими та наук, організаціями.

САУ сприяє проведенню конференцій, семінарів та нарад, міжнар. зустрічей соціологів, публікації наук, праць, розробці держ. документів у галузі соціол, освіти та різних навч. матеріалів, впливає на політику професійної підготовки соціологів вищої кваліфікації.

З 1991 р. САУ спільно з Філос. т-вом України видавала г-ту «Укр. оглядач», в якій висвітлювалися актуальні проблеми соціального, політ, та культурного життя України, результати окремих соціол. досліджень та матеріали на допомогу соціологам. САУ як член Міжнар. соціол. асоціації бере участь у роботі міжнар. соціол. конгресів та конференцій і у видавничій діяльності цієї організації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити