Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СОЦІОЛОГІЯ АГРАРНА

СОЦІОЛОГІЯ АГРАРНА (від лат. agrarius — земельний, польовий, ager — земля, поле) — галузева соціол. наука, що вивчає соціальну організацію та структуру аграрного (с.-г.) в-ва, тобто систему соціальних відносин між його працівниками, їх групами, колективами, вплив людського чинника на аграрне в-во. Ця система соціальних відносин включає в себе сукупність позицій, функцій, ролей, ціннісних орієнтацій, взаємодій працівників у межах соціальних виробничих структур (с.-г. підприємств, колективів, груп, ланок, бригад тощо).

Аграрне в-во — один із головних секторів економіки, специфікою якого є особливе поєднання чотирьох факторів: природного (зокрема й біол.), екон., техніко-технол. і соціального. Поєднує й узгоджує їх своєю діяльністю с.-г. підприємство (селянський двір, ферма, кібуц, толстовська комуна, колгосп, радгосп, кооператив, селянська спілка і т. д.), у межах якого діє певний трудовий (виробничий) колектив (група), що складається з окремих працівників та їх груп. Звідси предметом С. а. є вивчення соціальних закономірностей функціонування та розвитку людського фактора в процесі аграрного в-ва, з'ясування ролі соціальних регулятивних механізмів та соціальних форм організації останнього, міри задоволення умовами праці, мотивів діяльності селянина, інших працівників с. г., формування та реалізації їх потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій.

Предмет С. а. формується за допомогою системи понять і категорій, серед яких найважливішими є, зокрема: с.-г. (аграрно) підприємство, соціальна організація с.-г. підприємства, соціальна сфера агров на, с.-г. виробничий колектив, працівник с. г., господарський двір, виробнича група, персонал с.-г. підприємства та ін.

Проблематика С. п. дуже широка. Вона охоплює зміст і характер аграрної праці, формальні і неформальні зв'язки у виробничому колективі, соціально-професійний рівень ти склад працівників, особливості соціального управління та планування на підприємстві, його взаємодію із соціальною сферою торит, виробничої громади (села), соціальні зв'язки с.-г. виробника з містом тощо. Словом, у центрі цієї проблематики всі підсистеми соціальної структури агропідприємства: демогр., освітньо-професійна, статевовікова, ієрархічно-управлінська, професійна, ціннісно-орієнтаційна.

С. а. тісно взаємодіє з такими соціол. дисциплінами, як соціологія села, екон. соціологія, промислова соціологія, п також демографія, соціальна психологія.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити