Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СОЦІОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

СОЦІОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ — галузь соціології, що спеціалізується на вивченні закономірностей функціонування і розвитку організацій (підприємств, установ, закладів тощо). Основна проблематика С. о. — оптимізація стилю керівництва, підвищення рівня керованості організацій, прийняття та здійснення управлінських рішень, упровадження нових форм організації праці, участь працівників в управлінні, планування і реалізація інноваційних заходів тощо.

Еволюція С. о. пройшла кілька етапів, кожному з яких притаманна своя інтерпретація поняття організації. 1. Організація як трудовий процес. Під назвою тейлоризму ця модель відома своїм спрямуванням на первинну одиницю організації — «людину — працю», 2. Організація як машина (А. Файоль, Л. Урвік та ін.). В організації виділяється передусім безособовий механізм, що складається із формалізованих зв'язків і норм, у системі якого людина виступає лише «у функціональному прояві» 3. «Бюрократична модель» (М. Вебер), Це — концепція крайньої раціоналізації організаційних відносин шляхом витіснення з них особистісного компонента. 4. «Організація — община» (Е. Мейо, Ф. Ретлісбергер та ін.) як реакція на недоліки попередніх моделей. У центр уваги ставить психологію спілкування, колективної самоорганізації, неформальні норми і зв'язки. 5. «Соціотехнічна модель» (Е. Трист, А. Райс та ін.) підкреслює взаємозалежність різних технологій і форм групових відносин. 6. «Інтеракціоністська модель» (Ч. Бернард, Г. Саймон та ін.). Організація тлумачиться як система довготривалих взаємодій між працівниками, що охоплює формальні й неформальні компоненти, інтереси та цілі індивідів. 7. «Природна організація» (Р. Мертон, А. Етціоні та ін.). Функціонування організації розглядається як процес, що самоздійснюється, а сама вона — як гомеостатична система, її мета — лише як один із результатів функціонування» Відхилення ж від мети вважається помилкою, воно є закономірністю Отже, С. о еволюціонувала від детермініст, концепцій організації до феноменол, невизначеності, розмивання свого об'єкта.

У суспільстві виділяють такі основні типи організацій, як: адміністративні (підприємства, установи тощо); громадські (партії, рухи та ін); асоціативні (сім'я, наук, школа, неформальна група); територ,-поселенські (місто, село, селище і т.д.).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити