Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СОЦІУМ

СОЦІУМ (лат. socium — загальне, спільне) — тип соціальності, що існує як стійка спільність людей, котра характеризується єдністю природних, сусп.-виробничих, духовних та ін. умов життєдіяльності, генетичним зв'язком поколінь, стабільністю соціальної організації, певною культурою. Виявляється у формі суспільства, великих і малих соціальних груп, агрегатних утворень. Розрізняють великі й малі С., тимчасові і довготривалі, міські, сільські, родинні, родові, племінні, регіональні, нац., інтернац., маргінальні та ін.

Як соціальна реальність С. є цілісною, самоорганізуючою, живою, відкритою системою, що ґрунтується на засадах взаємодії, спілкування, обміну діяльністю та інформацією між індивідами, утворюваними ними спільностями. У межах будь-якого великого С. діяльність і спілкування людей, обмін інформацією, фіксація набутого життєвого досвіду та передача його від покоління до покоління регулюються безпосередньо його соціальною організацією, закріпленою, як правило, нормами права, моралі, традиціями, звичками, ритуалами, обрядами, культурними цінностями. Спосіб соціальної організації такого С. складається істор. і є, по суті, формою вирішення суперечностей між його індивідуальним та комунальним початками. Він виникає і функціонує як засіб самоствердження людьми власних творчих сил відповідно до їх виробничих, соціальних, духовних, етнічних, геогр., екол. та ім. умов буття, але за визначальної дії способу в-ва. Само спосіб матеріального в-ва задає С. відповідні цілі самозбереження, відтворення і розвитку, визначає його становлення як певного типу соціальності. Ось чому в-во як матеріальних, так і духовних благ, форм спілкування і самої людини є засобом існування С., а не його метою.

Поняття С. є центральною категорією соціальної філософії і соціології. Її застосовують для того, щоб зафіксувати та інтегрально виразити в соціол. теорії природну, екол., духовну, соціальну, етнічну та культурну цілісність людського життя, взаємозв'язок і взаємодію людських індивідів, вплив соціальних спільностей на становлення суспільства та розвиток особи, її життєдіяльності, культури.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити