Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СТАНИ СУСПІЛЬНІ

СТАНИ СУСПІЛЬНІ — традиційні, порівняно замкнуті соціальні групи доіндустріального суспільства, що різняться успадкованими: юридично фіксованим статусом, правами, обов'язками та моральними нормами. У соціальній структурі доіндустріального суспільства С. с. пов'язані з класовим поділом, але їх численність переважає, як правило, численність класів, оскільки вони мають розмаїття форм і засобів позаекон. примусу. Формування С. с. — тривалий процес, перебіг якого варіювався в різних суспільствах і пов'язаний з формуванням та закріпленням у праві майнової нерівності й соціальних функцій. Порівняно з кастами як своєрідною вихідною становою формою, де принцип спадковості абсолютний, у С. с. цей принцип не є єдиним — належність до певного С. с. може купуватися, даруватися верховною владою тощо.

У Європі клас, зразком станової організації є Франція - з XIV ст. до Великої франц. революції — з поділом на ієрархізовані С. с. — духовенства, дворянства і третього стану. Кожен С. с. надсилав своїх представників до органів станового представництва — Генеральних штатів; мав свої чітко окреслені права, привілеї та обов'язки (скажімо, перші два С. с. були звільнені від держ. податків, мали переважне право доступу до держ. посад, свій стиль життя тощо). У слов'ян становий поділ досить чітке вираження дістав у Росії, де формування С. с. триває з сер. XVI ст. — з поч. об'єднання земель в одну державу - від на поч. строкатого і дрібного станового поділу до поступового зміцнення стану дворянства й одночасного збільшення неповноцінності інших С. с. З часів Маніфесту про вільність дворянства (1762) й Жалуваної грамоти дворянству (1785) у Росії встановився становий поділ на дворянство, духовенство, селянство, купецтво і міщанство, що проіснував до Лютневої революції 1917 р. В Азії поділ на С. с. отримав розмаїті форми — від жорсткої кастової системи в Індії до майже повної відсутності станових ознак у Бірмі. З переходом до індустріального суспільства в міру того, як ієрархія спадкових, з особистісними моментами, залежностей поступається місцем юридичній рівності всіх перед законом, поділ на С. с. розпадається, зберігаючись лише в залишковій формі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити