Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СТАРОСОЛЬСЬКИЙ Володимир

СТАРОСОЛЬСЬКИЙ Володимир (1878 — 1942) — укр. правник і соціолог. Викладав у Львівському ун-ті. В еміграції співробітничав в Укр. соціол. ін-ті, яким керував М. Грушевський, викладав в Укр. господарській академії в Подєбрадах і Укр. вільному ун-ті. Після повернення з еміграції до Львова, з приходом Червоної Армії, був заарештований і засуджений на 10 років. Соціол. інтереси вченого зосереджені навколо проблем нації, соціол. розуміння права і держави та ін. Він розглядав націю як суб'єктивну цілісність, для якої вирішальне значення мають не її об'єктивні зовнішні ознаки, а суб'єктивний, внутрішньо-психічний зміст. Саме він робить націю окремим суб'єктом і героєм історії, «особовістю» з власним життям, волездатністю та власною долею.

На думку С., нація є спільнотою, яка твориться стихійною, ірраціональною волею, інстинктом, почуттям приналежності, психічною настроєністю й настроями членів гурту, що робить її внутрішньо зв'язаною цілісністю. Отже, основна сутнісна характеристика нації — це нац. свідомість, а такі об'єктивні прикмети, як територія, мова і навіть культура, постають чинниками, які в істор. даних умовах допомогли нац. спільноті витворитися, а водночас це також форми і символи, в яких вона виявляє себе.

Джерелом нац. спільноти та істотною силою, завдяки якій вона існує, є прагнення до політ, самодіяльності та самостійності, яке істор. проявилося як боротьба за суверенність: проти «тиранів» у межах держави та поза нею, за суверенність власної держави. Іншими словами, нація постає шляхом самоусвідомлення спільноти, ядром якого є переконання у необхідності здобути власну незалежну державу, яка одна спроможна забезпечити своїм громадянам вільний розвиток. С. дотримувався тієї думки, що істор. народження нації пов'язане із народженням демократії у модерні часи, причому цей зв'язок випливає з природи обох цих явищ. Звідси розвиток нації демокр. шляхом, а держави — в нац. формах є природним і органічним явищем.

Досліджуючи питання про соціол. розуміння права і держави, С. зупиняється на таких моментах. Передусім учений вказує на відмінність догматично-правового і соціол. поглядів на зв'язок між правом та державою. Так, якщо правна догматика «питає, як треба мислити взаємовідносини між правом та державою згідно з правилами юридичної логіки», то соціологія «питає, як ці взаємовідносини в дійсності склалися та чому вони складалися так, а не інакше».

Державу С. розглядав як один із типів соціальних зв'язків, який на відміну від інших тримається за допомогою правних норм. Однак правна догматика і соціологія по-різному підходять до вивчення цих норм. Формальне правознавство цікавить виключно «правна дійсність» норм, тим, до чого вони зобов'язують. А «для соціології важлива їх «дійсна дійсність», те власне, що норми формально дійсні, і є справді дійсною, реальною, фактичною схемою для людського поводження. Названо це, на протиставлення до правної дійсності норм, їх «фактичністю». Отож пізнати цю власну «фактичність норм», дійсне життя не норм, а людей у їх діяльних взаємовідносинах і є завданням соціології». Проте соціологія досліджує не лише «фактичність» норм, а й поведінку людей, яка суперечить правним нормам.

Важливим для соціології є і з'ясування питання про те, в якому відношенні перебуває соціальна дійсність до змісту правної системи. Тут С. акцентує увагу на питанні «чи, чому та в який мірі мають норми позитивного права «шанси» на здійснення, оскільки вони діють справді «мотивуюче» на людське поводження, - таке пізнання дає можливість заглянути поза самі тільки зовнішні людські вчинки». Актуальним для соціології, на думку С., є і питання про залежність формально-юридичних систем від умов соціального буття.

✵ Тв. Причинки до теорії соціології // Часопись правнича і економічна. Відень, 1921; Методологічна проблема в науці про державу// Ювіл. зб. на честь проф. С. Дністрянського. Прага, 1923.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити