Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СТОСУНКИ МІЖОСОБИСТІСНІ

СТОСУНКИ МІЖОСОБИСТІСНІ — усталені взаємозв'язки між людьми, що складаються у процесі їх спілкування та взаємодії. Мають яскраво виражене емоційне забарвлення і виявляються у характері та способах взаємовпливів, Становлення С. м. пов'язане з виникненням розгорнутих і стереотипізованих взаємних очікувань та поведінкових установок, які у свою чергу починають впливати на процеси міжособистісного сприйняття та оцінки. С. м. опосередковуються змістом, цілями та організацією сумісної діяльності та є одним із значимих чинників формування соціально-психол. клімату в малих групах.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити