Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СТРОНІН Олександр Іванович

СТРОНІН Олександр Іванович (1827, Полтавщина — 1899, Крим) — укр. історик, соціолог, педагог, Закінчив істор,-філол, ф-т Київського ун-ту, Вчителював у гімназіях Ніжина і Полтави, Працюючи в Полтаві, брав участь у створенні недільних та суботніх шкіл, організації публічних лекцій, де активно пропагував позитивіст, ідеї. За «неблагонадійність», наміри «відокремити Малоросію від Росії» відбував заслання в Архангельській губ, Учитель і друг М. П. Драгоманова.

Значну увагу у своїх філос,-соціол, працях надавав проблемі суспільства На його думку, будь-яке суспільство, під яким він розумів і державу, і сім'ю, і людство в цілому має спільні риси, подібні закони, Такою спільною рисою усіх суспільств є, зокрема, їх пірамідальна будова. Міркуючи в річищі традиції, яка іде від Платона, вчений стверджував, що на вершині піраміди перебуває активна меншість — аристократія, внизу — більшість, демократія, у середині — тимократія. Дотримуючись вульгарно-натураліст. поглядів, С, підтвердження своєї думки шукав у аналогіях з природою. Так, подібно до того, як будь-яка пташина зграя летить, вишикувавшись у трикутник, вершина якого спрямована у бік руху, то і суспільству для того, щоб розсікти істор. середовище і середовище часу, необхідно набрати вигляду піраміди.

Така будова суспільства потрібна не лише для руху, прогресу, а й для рівноваги, порядку. Адже без широкої і нерухомої основи внизу немає згідно з законами фізики стійкості предмета. А тому за пірамідальної будови суспільства, де більшість розташована внизу, а відповідно там перебуває і центр ваги, ніякі коливання меншості, які відбуваються вгорі, не в змозі вивести суспільство з рівноваги настільки, щоб загрожувати йому падінням, хоча меншість спроможна коливати його настільки, щоб не допустити застою.

Якщо ж розглядати суспільство з т. з. території, то аристократія перебуває у столиці, а суспільство в цілому набуває вигляду кола. При накладенні пірамідальної будови на коло суспільство уподібнюється конусу. С. визнавав поступальний розвиток суспільства, хоча й не дотримувався яскраво вираженої лінійно — прогресист. т. з. Нормальний плин соціального життя уявлявся йому у вигляді хвилі, двома сторонами якого є акції й реакції.

Акція — дія в напрямі головної, заг. течії життя, а реакція — дія в напрямі, протилежному цій течії, Натомість бунт, революція, змова, злочин є видами соціальної патології, які порушують нормальну течію акцій і реакцій, спотворюють і сусп. норми.

✵ Тв,; История и метод. СПб,, 1869; Политика как наука. СПб,, 1872; История общественности, СПб,, 1885.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити