Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ВИБІРКА БАГАТОСТУПЕНЕВА

ВИБІРКА БАГАТОСТУПЕНЕВА — характеризується тим, що на всіх ступенях (етапах) відбувається відбір об'єктів репрезентації, а спостереження одиниць проводиться на останньому етапі. Необхідність багатоступеневого відбору зумовлена здебільшого відсутністю інформації у всій генеральній сукупності про одиниці спостереження. При багатоступеневому відборі для організації першого етапу досить мати інформацію стосовно розподілу ряду ознак об'єктів репрезентації на першому етапі. Для організації другого етапу необхідна інформація про об'єкти репрезентації, які були відібрані на першому етапі.

В. б. на відміну від вибірки одноступеневої передбачає, що для кожного етапу відбираються різні проміжні об'єкти репрезентації, що співвідносяться за принципом «матрьошки» (напр., республіка — обл. — р-н — мікрор-н — квартал — будинок — квартира — сім'я). В. б., що ґрунтується на відборі природних одиниць (геогр. регіони, політ, адм. одиниці, підприємства, установи, навч. заклади і т. п. ), більш екон., ніж одноступенева. Крім того, за такого підходу проведення вибірк. обстеження може бути полегшене скороченням теорет. меж дослідження, а також і ін. спрощеннями.

В. б., крім переваг, має також і недоліки. Так, хиби, які мали місце в процесі організації попередніх етапів, надалі вже не підлягають коригуванню. Якщо, напр., перший етап не охоплює всіх одиниць (стосовно мети дослідження), то в результатах дослідження можуть мати місце значні викривлення. При формуванні В. б. необхідно передусім упевнитися, чи не утворилися помилки зсуву, що є найбільш поширеним видом помилок у соціол. досліджені. При цьому потрібно брати до уваги, що помилки репрезентативності для В. б. майже неможливо точно визначити. За такої вибірки ускладнюється виділення теорет. помилок репрезентативності порівняно з одноступеневою вибіркою. Це неминуче змінює стратегію відбору одиниць спостереження.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити