Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


АКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНА

АКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНА (від лат. activus — діяльний) — характеристика способу життєдіяльності соціального суб'єкта (індивіда, групи), що фіксує свідому спрямованість його діяльності і поведінки на зміну соціального середовища, умов, ін-тів відповідно до назрілих потреб, інтересів, цілей, ідеалів або на консервацію існуючого стану речей, гальмування змін, розвитку; вияв соціальних ініціатив, участь у вирішенні актуальних соціальних завдань, постійна взаємодія з іншими соціальними суб'єктами. Через A. c. реалізуються діяльнісні потенції суб'єкта, його культура, уміння, знання, потреби, інтереси, прагнення, здатність охоплювати своєю діяльністю світ. На відміну від соціальної пасивності, яка гальмує та гнітить A. c., відчужує людину від участі у розв'язанні сусп. проблем і завдань, A. c. є також особливим способом реагування людських індивідів і соціальних груп на запити, що їх постійно їм «надсилає» суспільство.

А. c. передбачає найрізноманітніші форми індивідуальної, групової та масової діяльності й поведінки, тому відзначається, по суті, нескінченністю своїх конкретних виявів. Основними різновидами є: професійно-трудова, громадсько-політ., моральна, управлінська, дозвільна, вербальна. Крім того вона може характеризуватися як творчий, продуктивний і нетворчий, репродуктивний процес. Нарешті, A. c. може мати різне сусп. спрямування і значення. Загалом же від рівня A. c., величини та інтенсивності заряду масової енергії залежить динамізм розвитку суспільства, котре заінтересоване у її постійному зростанні. Однак це зростання може забезпечуватися тільки шляхом стимулювання діяльності та поведінки людей, їх груп і розширення меж для соціальної взаємодії та творчості.

У соціології поняття «A. c.» — фундаментальна категорія, якою послуговуються для розробки і висвітлення багатьох проблем соціальної діяльності та поведінки людей, соціальних груп, ін-тів, суспільства.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити