Соціологія короткий енциклопедичний словник

ТАНЧЕР Віктор Володимирович (1943, м. Сизрань, Росія) укр. соціолог, політолог, спеціаліст у галузі сучасної соціол. теорії. Д-р філос. наук, проф. Закінчив філос. ф-т Київського держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Працює зав. відділу історії та теорії соціології Ін-ту соціології HAH України. Сфера наук, інтересів: сучасна сощол. теорія, історія вітчизняної та зарубіжної соціології.

Тв.: "Курс історії теоретичної соціології" (у співавт., 1995); "Очерки истории социологической мысли" (у співавт., 1992); "Методологический кризис буржуазной теоретической социологии" (1986) та ін.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити