Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ТАРД (TARD) Габріель

ТАРД (TARD) Габріель (1843 — 1904) — франц. сощолог, криміналіст, один з основопол. соціальної психології, представник психол. напряму в соціології. У своїй основній праці «Закони наслідування» (1890) ставить у центр свого дослідження індивіда, а суспільство розглядає як продукт взаємодії індивідів. Засадами соціології як науки про суспільство має бути соціальна (колективна) психологія, яка вивчає взаємодію індивідуальних свідомостей, ставлення нашого «Я» до інших «Я» та їх взаємовплив. Сусп. процеси пояснював дією механізму наслідування, на якому ґрунтуються людські стосунки. Непоборне психічне прагнення людей до наслідування є головною рушійною силою розвитку суспільства; всі явища людського життя відбуваються під впливом сили прикладу, і кожне з них має наслідувальний характер. Тому явища сусп. життя часто схожі між собою, позаяк є результатом наслідування в найрізноманітніших формах: наслідування звичаю, моди, симпатії, покори, навчання, виховання тощо.

Завдання соціології вбачав у вивченні законів наслідування, завдяки яким суспільство, з одного боку, підтримує своє існування як цілого, з другого - розвивається в міру того, як у різних галузях соціальної дійсності виникають і поширюються винаходи та відкриття. Окремі індивіди — творчі особи — здійснюють ці новації в суспільстві. З цих новацій завдяки наслідуванню виникають нові відкриття, нові вдосконалення елементів матеріальної та духовної культури. На думку Т., наділена актом творчої уяви обдарована особа — єдине джерело всіх новацій. Суспільство завжди має великі можливості у виборі винаходів. Коли відкриття «стикаються» (бо члени суспільства поставлені перед вибором, що наслідувати), починається зіткнення винаходів, протиборство між ними. Цей стан у суспільстві Т. наз. «опозицією», наслідком якої стають «дуелі наслідувань». Відбувається боротьба між індивідами, які вибрали різні об'єкти наслідувань. Рано чи пізно конфлікт дуелей наслідувань приводить до відновлення соціальної рівноваги, і настає процес адаптації. Одні новації поступаються місцем іншим, знову настає наслідування, опозиція і адаптація, і, таким чином, згідно з Т. розвивається суспільство.

Т. зробив значний внесок у дослідження процесів соціальної взаємодії, вивчення особливостей міжособистісного спілкування. Досліджував також проблеми сусп. думки, психологи натовпу, механізми психол. зараження, що знайшло своє відображення в праці «Думка і натовп» (1901). Сприяв розвитку таких методів емпіричних досліджень, як аналіз істор. документів та статист, даних.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити