Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ТЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ — дослідження соціальних та соціопсихол. особливостей жінок або чоловіків. Поняття «тендер» походить з грецьк. і означає — «матеріальний носій спадщини», відповідаючи укр. «рід», «досвід роду». До нас цей термін потрапив на поч. 90-х рр. з англо-амер. фемінізму. Саме феміністські дослідження є засадами сучасних Т.д. Рід (тендер) розглядається феміністами: по-перше, як причина ієрархії статей у суспільстві, по-друге, як результат поділу влади за статтю, по-третє, як поняття, не пов'язане з владною структурою, а лише з сексуальністю та психол. особливостями жінок.

В англосаксонських країнах поняття «феміністські дослідження», «Г. д.» та «дослідження з проблем жінок» часто вважаються синонімічними. У вітчизняній літ. 80-х рр. було запропоновано термін «гінекоцентричні дослідження», що ґрунтуються на психоаналіт. розробках, але він не ввійшов у вжиток. Поняття «фемінізм» часто застосовують як назву і жіночого руху, і як термін, що має негативне навантаження. «Дослідження з проблем жінок» — дуже широке поняття, під яким розуміють, як певні емпіричні дослідження за різною тематикою (навіть біол. ритмів жінки), так і навчання, академ. курси з окремих питань жіночого руху. Поняття «тендер» підкреслює, що стать конституюється та визначається соціально.

Т.д. — це дослідження засобів відображення соціального розуміння статевих відмінностей, дослідження існування роду у вигляді значень та змісту: залежно від поділу за ознакою статі в соціальних організаціях та інституціях (ринок праці, сім'я, освіта); нормативних значень (що виражаються в політ,, наук, та реліг. доктринах); культурних символів; значень особистого сприйняття.

До останнього часу Г. д. у соціології зводились до пояснення розподілу соціальних ролей жінок та чоловіків (Т. Парсонс, Е. Гідденс) або досліджень співвідношення «суспільство — жінка» (Е. Гідденс). Упродовж останніх 20 рр. Г. д. в університетах та ін. навчальних закладах світу виникли у вигляді різноманітних дисциплін. Дослідження з проблем жінок стали частиною освітніх та досліди, програм у США, Франції, Великобританії, Канаді, Австралії, країнах Середземномор'я та ін. У нашій країні Г. д. розвивались у кількох напрямах: проводились традиційні дослідження в галузевих соціологіях — сім'ї та дозвілля; вивчались політ, жіночі еліти, політ, поведінка жінок; аналізувалась їх сексуальність — зміни статевої моралі, проституція, соціальна роль коханої, шлюб і секс, насильство над жінкою; проводились статист, вивчення становища жінок — жінка на ринку праці (професійні орієнтації, доходи, проблеми безробіття), Для України є характерним вивчення нац. особливостей жінок протягом історії, аналіз соціальної ролі та образу жінки в худ, літ. та мистецтві України.

Т.д. часто зводять до вивчення лише соціального стану жінок, але ''тендер» (рід) припускає вивчення як жінок, так і чоловіків. Т.д. — це дослідження родових «половин» — жіноцтва або чоловіків - певної цілісності зі своїми особливостями, соціальними характеристиками, розвитком, а не дослідження розподілу окремої ознаки (напр., рівня задоволеності працею) за статтю, Соціальний аналіз має бути доповнений вивченням демогр, факторів та особливостей статевої психології, тобто тендерний підхід має стати комплексним підходом до роду жінок або чоловіків та взаємовідносин між цими родами як соціотендерними відносинами. Тендерний підхід, ґрунтуючись на феміністських дослідженнях і застосовуючись як один із методів навчання, має полягати не в протиставленні та боротьбі статей, як це робили феміністи, а в дослідженні чинників можливої андрогенності, тобто гармонійної взаємодії статей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити