Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ТЕОРІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ

ТЕОРІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ — соціол. теорія, що пояснює вибір альтернатив діяльності соціальним суб'єктом, який виходить з припущення подвійної мети: поліпшення свого матеріального благополуччя та отримання соціального схвалення — при цьому зазнати якомога менше збитків. Ця теорія обґрунтовує поєднання матеріальної і культурної мотивації дії на основі вирізнення її головної мети та інструментальних цілей, що служать останній. З погляду Т. р. в. діючий суб'єкт не є актором, котрий виконує соціальні ролі, а виступає як виробник потрібних собі матеріальних та духовних благ. Тому функція корисності, що визначає вигоду від різних альтернатив дії, перетворюється на функцію соціальної продукції: Р = F (X1, Х2, Х3, і), де X — соціальне схвалення, Х2 — матеріальне благополуччя, Х3 — витрати, і — дохід. Тоді культура інтерпретується як така, що містить у собі характеристики функції соціальної продукції для різних позицій суб'єкта в тих чи інших ситуаціях. А процес соціалізації витлумачується як інтеграція культури та раціонального вибору альтернативи дії через навчання. Соціальні ж норми в ракурсі даної теорет. перспективи виступають як ситуативно-продиктовані цілі.

У спробі пояснити соціальну поведінку Т. р. в. зіткнулася з багатьма проблемами. Найперша з них — як виміряти те, що вигідніше: підпорядкуватися соціальним нормам чи погнатися за матеріальним зиском? Помічено явище, яке дістало назву «біпродуктивний парадокс соціальних благ». Він полягає в тому, що соціальні норми диктують: ви доб'єтеся того, чого дійсно бажаєте, якщо робитимете те, що не є для вас бажаним. Напр., якщо ви хочете збільшити свій капітал, то не повинні брати моду, лише за такої умови ви доб'єтеся соціального схвалення і матеріального благополуччя. Проте Т. р. в. виявилася неспроможною у подібній ситуації, як і у спробах об'єднати однією теорет. схемою ідеальні та матеріальні детермінанти вибору дії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити