Соціологія короткий енциклопедичний словник

ТЕРНЕР (TERNER) Джонатан (1943) — амер. соціолог, один з провідних сучасних теоретиків позитивіст, напряму, прибічник точного і сист. розгляду соціальних явищ. Освіту отримав у Каліфорнійському (Санта-Барбара) та Корнельському ун-тах (д-р. ступінь у 1968 р.), останні роки він є проф. Каліфорнійського ун-ту в Ріверсайді. Первинні досліди, інтереси включали проблеми сучасного амер. суспільства, його соціальної організації та соціальної стратифікації, етнічних відносин тощо. Головні здобутки Т. у сфері заг. теорет. соціології, розв'язання теорет.-методол. проблем її розвитку, макро-структурних процесів у суспільстві та можливостей їх аналізу на наук, (об'єктивістського типу) засадах. Він є прибічником вироблення чітких наук, засад соціол. знання.

Головні завдання в царині "теорет. будівництва в соціології" так наз. серія видань, співавт. якої разом з Дж. Александером є Т., за його аргументами, полягають у розробці чітких, логічно ієрархізованих положень, дефініцій, законів; коли дедуктивні гіпотетичні конструкції невід'ємні від засобів їх емпіричної перевірки, а теорії слугують виробленню досліди. орієнтуючих програм; коли соціол. узаг. складаються в систему об'єктивних знань і т.д. Тільки за таких умов, стверджує він, соціологія буде кумулятивною (такою, що накопичує) наукою, і це залишається для теоретиків актуальним завданням. Перу Т. належить близько 20 книг, опублікованих у багатьох країнах, найвідоміша "Структура соціологічної теорії", яка витримала 5 видань (1974, 1978, 1982, 1986, 1991), де представлено постійно оновлюваний огляд основних напрямів соціол. теоретизування, проаналізовано головні концептуальні побудови різних теорет. методол. спрямувань та рівнів, можливості їх комплексного застосування для розвитку соціального знання. За обсягом опрацювання матеріалу ця праця, мабуть, не має аналогів у сучасній соціол. літ. Аналізується взаємозв'язок між сучасними соціол. теоріями та "клас." ідеями XIX XX ст. соціології, логічно-наук. статусу основних шкіл та течій у дисципліні, досягнення й суперечливі положення різних теорет. підходів. Взагалі історія соціол. думки займає помітне місце в творчості Т. Він співавтор книги "Виникнення соціологічної теорії" (разом з Л. Біглі та Ч. Паверсом) (1981, 1989 р.), праць, присвячених Г. Спенсеру, Д. Міду, К. Марксу.

В колі проблем останніх досліджень соціальна взаємодія та макроструктурні процеси: процеси мотивації", інтеракції, моделей структурації, теорет. узаг. сусп. мікродинаміки; біол. культурні підвалини еволюції людських спільнот, макроструктурні трансформації в суспільствах тощо» Т. запропонував заг. теорію сусп. організації, її основні чинники (динаміка народонаселення, в-ва, розподілу, управління, поширення, диференціації та дезінтеграції) та закони "Макродинаміка: про теорію організації людності" (1995), розвиваючи на новому рівні принципи об'єктивно-позитивіст. соціології»

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити