Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ВИБІРКОВА СУКУПНІСТЬ

ВИБІРКОВА СУКУПНІСТЬ — частина генеральної сукупності, об'єкти якої виступають як основні об'єкти спостереження. Ця частина генеральної сукупності відбирається за спеціальними правилами так, щоб її характеристики відображали властивості всієї генеральної сукупності. Таким чином, досліджується лише частина генеральної сукупності, але так, що є можливість отримати повне уявлення про всю сукупність у цілому. Це, в свою чергу, дає економію часу, людських ресурсів і матеріальних витрат.

В. с. повинна відображати основні (з т. з. мети дослідження) властивості генеральної сукупності. З урахуванням розподілу цих властивостей проектується вибірка і оцінюється її якість; їх використовують у табл. сполученості при аналізі результатів за ознаками, найбільш цікавими для дослідників. При цьому мається на увазі, що відтворення у вибірці генеральних розподілів контрольованих ознак забезпечує її репрезентативність і за ознаками, які не були використані в проектуванні вибірки. Коректність такого припущення значною мірою залежить від специфіки предмета дослідження, від правильного вирішення проблеми взаємозв'язку емпіричного об'єкта дослідження з його описом.

Див. Генеральна сукупність.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити