Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


УПРАВЛІНСЬКІ САНКЦІЇ

УПРАВЛІНСЬКІ САНКЦІЇ — засоби управлінського контролю (заборони, дозволу чи покарання), які сприяють інтеграції керованої структури, досягненню поставлених цілей, виправленню помилок, активізації дій тощо. У. с. є елементом організаційної культури. У. с. можуть бути як позитивними, так і негативними. Позитивні санкції — заохочення за чи до дії, які відповідають системі норм даної організації. Негативні У. с. спрямовані на стримування девіантної поведінки, яка загрожує існуванню організації. У. с. можуть виражатися у різних формах: матеріальна винагорода, правове обмеження, відкриття каналів для службового просування, схвалення чи осуду. У. с. є формалізованими, їх може застосовувати лише та особа, яка має повноваження на здійснення функції контролю. Ефективність дії У. с. залежить передусім від соціальних факторів, які діють у керованій структурі, стримування ступеня її розвитку, системи культурних норм та цінностей, стилю керівництва, співвідношення керівництва і лідерства, а також від відповідності між силою санкції і значущістю дій особи, до якої вони були застосовані. В цілому те, що індивід у процесі соціалізації залучається до системи соціальних норм, які існують в організації, і діє відповідно до них в очікуванні нагород чи покарань з боку суб'єктів управління, є важливим чинником функціонування організації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити