Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ХМЕЛЬКО Валерій Євгенович

ХМЕЛЬКО Валерій Євгенович (30.07.1939) — укр. соціолог, фахівець з теорії макросоціальних структур і процесів та соціології особистості, д-р філос. наук. Закінчив фіз (1962) і філос. (1971) ф-ти та аспірантуру (1974) Київського держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. У 1962 — 1972 рр. — викладач цього ун-ту, у 1975 — 1990 рр. — наук, співроб. Ін-ту історії партії, у 1990 — 1992 рр. — дир. Респуб. науково-практ. соціол. центру. З 1992 р. — зав каф. соціології Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» та аналіт. відділом Київського міжнар. ін-ту соціології, у 1993 та 1996 рр. — запрош. проф. Ун-ту Дж. Гопкінса (США). З 1971 р. — член Соціол. асоціації України, у 1990 — 1992 рр. — її віце-президент; з 1988 р. — член Міжнар. соціол. асоціації.

У макросоціології є автором концепції соціальних залежностей як класоутворюючих компонентів сусп. відносин; прогнозу перетворення в-ва інформації на домінуючу сферу сусп. в-ва; концепції завершення соціогенезу з появою істот, здатних до створення знакових систем; теорії розвитку макроструктури процесів відтворення суспільства та зміни її домінант. У соціології особистості є автором номінальної шкали та тезаурусу особистісних якостей; концепції двокомпонентної будови диспозиційної структури особистості, соціол. методик вимірювання та матем.-статист, аналізу параметрів когнітивних і емоційно-мотиваційних компонентів соціальних диспозицій.

✵ Тв.; Общественное производство жизни: структура процессов и ее динамика // Обществ, науки. М., 1987, № 2; Социальная направленность личности: некоторые вопросы теории и методики социол. исследований. К., 1988; Social Structure and Personality under Conditions of Radical Social Change: A Comparative Study of Poland and Ukraine (in collabor.) Power Shifts and Value Changes in the Post Cold War World. Kibi, 1992.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити