Соціологія короткий енциклопедичний словник

ХМЕЛЬКО Валерій Євгенович (30.07.1939) укр. соціолог, фахівець з теорії макросоціальних структур і процесів та соціології особистості, д-р філос. наук. Закінчив фіз (1962) і філос. (1971) ф-ти та аспірантуру (1974) Київського держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. У 1962 1972 рр. викладач цього ун-ту, у 1975 1990 рр. наук, співроб. Ін-ту історії партії, у 1990 1992 рр. дир. Респуб. науково-практ. соціол. центру. З 1992 р. зав каф. соціології Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" та аналіт. відділом Київського міжнар. ін-ту соціології, у 1993 та 1996 рр. запрош. проф. Ун-ту Дж. Гопкінса (США). З 1971 р. член Соціол. асоціації України, у 1990 1992 рр. її віце-президент; з 1988 р. член Міжнар. соціол. асоціації.

У макросоціології є автором концепції соціальних залежностей як класоутворюючих компонентів сусп. відносин; прогнозу перетворення в-ва інформації на домінуючу сферу сусп. в-ва; концепції завершення соціогенезу з появою істот, здатних до створення знакових систем; теорії розвитку макроструктури процесів відтворення суспільства та зміни її домінант. У соціології особистості є автором номінальної шкали та тезаурусу особистісних якостей; концепції двокомпонентної будови диспозиційної структури особистості, соціол. методик вимірювання та матем.-статист, аналізу параметрів когнітивних і емоційно-мотиваційних компонентів соціальних диспозицій.

Тв.; Общественное производство жизни: структура процессов и ее динамика // Обществ, науки. М., 1987, № 2; Социальная направленность личности: некоторые вопросы теории и методики социол. исследований. К., 1988; Social Structure and Personality under Conditions of Radical Social Change: A Comparative Study of Poland and Ukraine (in collabor.) Power Shifts and Value Changes in the Post Cold War World. Kibi, 1992.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити