Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ЧИННИК СОЦІАЛЬНИЙ

ЧИННИК СОЦІАЛЬНИЙ — рушійна сила розвитку суспільства; явище або процес, що обумовлює ті чи інші соціальні зміни. Ч. с. свідчить про такий зв'язок соціальних об'єктів, за умов якого одні з них (причина) з необхідністю породжують інші соціальні об'єкти або їх певні властивості (наслідки). В ролі Ч. с. виступає передусім діяльність людей, що обумовлює в кінцевому підсумку напрям і характер сусп. розвитку. Окрім цього роль Ч. с. виконують різноманітні матеріальні та духовні утворення: в во, соціальні ін-ти, потреби людей, їх інтереси, цінності, думки тощо. Взаємодії різних сфер життя суспільства є також притаманним зв'язок «причина - наслідок». Напр., економіка значною мірою впливає на соціальний, політ, та духовний розвиток, вона — чинник стосовно них. У свою чергу останні також впливають на економіку» виступають її чинником.

У сукупності Ч. с. розрізняють ті, що обумовлюють суттєві, домінуючі зміни в суспільстві, і ті, що спричиняють незначні і другорядні зміни в явищах і процесах. Ч. с. різняться також за характером дії - постійно діючі і випадкові; ті, що здійснюють свій вплив безпосередньо і опосередковано. Так, до складу заг. постійно діючих Ч. с. відносять соціально-екон. умови: напр., відносини власності, сусп. поділ праці, соціальні ін-ти тощо. За специфічні Ч. с. можна вважати окремі властивості тих чи інших соціальних об'єктів, які обумовлюють відповідні зміни в інших об'єктах чи процесах. Дія прямих Ч. с. може встановлюватися безпосередньо і контролюватися в процесі дослідження. Вплив опосередкованих Ч. с. на соціальний об'єкт прямому контролю не піддається і його потрібно встановлювати за допомогою певних процедур і засобів дослідження.

Вивчення Ч. с. у соціології пов'язано з розробкою змістовних теорій для пояснення змін, що відбуваються в суспільстві та його окремих підсистемах, Соціол. дослідження завжди спираються на певні методол. і методичні підходи до вивчення обумовленості одних процесів і явищ соціальної дійсності іншими.

Мета цих досліджень — встановлювати і прогнозувати наслідки дії тих чи інших чинників на підставі попереднього аналізу їх взаємодії (тобто дії чинника і наслідку). Як відомо, природа причинних зв'язків у соціальних процесах є багато мірною. Але залежно від мети дослідження завдання може зводитися до встановлення впливу одного або певної сукупності чинників, що обумовлюють відповідні зміни в соціальних об'єктах. За сукупною дією різноманітних чинників, у т. ч. і випадкових, дослідження визначає суттєве, тобто стійке, необхідне і таке, що повторюється. Але оскільки соціальні зміни є наслідком дії багатьох чинників, то прогнози і підсумки одержаних результатів мають, як правило, вірогідний характер. Встановлення міри виявлення причинних зв'язків в соціології здійснюється за допомогою методів багатовимірного статист, аналізу - кореляційного, регресивного, факторного та ін.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити