Соціологія короткий енциклопедичний словник

ШКОЛА ОПИСОВОЇ СТАТИСТИКИ (державознавство) назва групи нім. дослідників Г. Конрінг, Г. Ахенваль, А. Шлецер, М. Шмейцель та ін., які послуговувалися методами кількісного аналізу в обстеженнях соціальних процесів та явищ і заклали теорет. підґрунтя статистики як науки.

Першим термін "статистика" без чіткого визначення його змісту вжив нім учений Герман Конрінг (1606 1682), котрий пов'язував зі статистикою проблеми аналізу екон. ресурсів, кількості й складу населення, питання держ. права тощо. Це започаткувало процес розмежування статистики від камералістики і політ, економії.

Обґрунтування предмета статистики як окремої науки належить нім. ученому Готфріду Ахенвалю, котрий у 1749 р. в праці "Нариси новітнього державознавства передових європейських держав та республік» окреслює предмет статистики проблемами державознавства. Звідси пішла друга назва Ш. о. с. державознавство. Г. Ахенваль виходив з семантики терміна "статистика", котрий походить від пізньолат. "status" "держава" та італ. "statista" держ. діяч. Г. Ахенваль розумів статистику як політику, а її функції як ознайомлення з політ, системами та устроєм держав.

Цей напрям був характерний для Німеччини, де його представники включали до державознавства демогр., геогр., етнографічні, юридичні та ін. матеріали. Пізніше у зв'язку з подальшою диференціацією і спеціалізацією наук, статистика набула статусу спеціальної науки про кількісні характеристики та статист, закономірності різних процесів та сфер життєдіяльності суспільства. Дослідження представників шкіл політичних арифметиків, Ш. о. с., праці Л. А. Ж. Кетле та ін. вплинули на розвиток "гігієни соціальної", "статистики моральної" і стали істотним чинником становлення наук, статистики.

Соціально-пізнавальне значення доробку Ш. о. с. полягає у використанні кількісних та якісних форм дослідження та опису соціальних явищ, диференціації об'єктів соціальних досліджень, вияві певних соціальних тенденцій і закономірностей. Ця школа була одним з істотних факторів, котрий обумовив становлення й розвиток соціол. науки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити