Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ВИХОВАННЯ

ВИХОВАННЯ - процес соціокультурного становлення та розвитку індивіда, в ході якого, залежно від спрямованості впливу, здійснюється засвоєння ним соціального досвіду, знань, зразків і норм поведінки, цінностей культури.

Виховна діяльність характеризується своєрідністю взаємовідносин суб'єкта й об'єкта виховання: об'єктом виховання є людина, яка сама може виступати активним суб'єктом саморозвитку. Тому акцентування у В. на цілеспрямованості впливу позбавляє людину особистісної активізації, свідомо звужує можливості даного процесу і, до того ж, не завжди гарантує очікувану ефективність, бо сфера свідомості людини, що зазнає впливу, може бути пов'язана з іншими установчими програмами, відмінними від тих, які виробляє вихователь (скажімо, вплив оточуючого соціального середовища та ін.).

В. саме по собі не здатне змінювати об'єктивні умови життєдіяльності особи й суспільства, але, формуючи людину, її ставлення до тих чи інших обставин, а також розвиваючи її потреби й здібності, стає передумовою змін, розвитку обставин самою людиною. Найбільш суттєвим виховним принципом можна вважати включеність індивіда в об'єктивні відносини відповідальної залежності, що передбачає усвідомлення лінії поведінки, здатної задавати позитивну спрямованість усім його діям.

В. — важлива форма взаємозв'язку людини і суспільства. Пристосовуючи людину до існуючої системи сусп. відносин, В. стає необхідним компонентом функціонування й розвитку її життєдіяльності. Однак воно не є спонукою до будь-яких видів діяльності. В. — це самозміна людини, що збігається зі змінами зовнішніх обставин. Виховний процес можна характеризувати двома концептуальними моментами: потреба людини бути особистістю і її здатність бути особистістю.

В. закладає в людині основи для її самовиховання, в процесі якого відбуваються не лише її самовиявлення, самореалізація, а й створення можливостей щодо саморегуляції, самоуправління, спрямованих на вироблення, зміцнення та вдосконалення тих чи інших особистісних якостей. Процеси В. та самовиховання тісно взаємопов'язані між собою і створюють єдиний шлях формування особистості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити