Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ЯКУБА Олена Олександрівна

ЯКУБА Олена Олександрівна (05.04.1929, м. Харків) — укр. соціолог, філософ, д-р філос. наук, проф., академік Міжнар. академії наук вищої школи, соціолог. Закінчила Харківський юридичний ін-т та аспірантуру з каф, філософії. З 1955 р. працює в Харківському держ. ун-ті, читає курс соціальної філософії і заг. соціол. теорії. Докторська дис. присвячена проблемам нормативного регулювання (право і мораль) (1971). Нині зав. кафедри соціології. Коло наук, інтересів: соціол. аналіз соціальної активності соціальних груп сучасного суспільства; проблеми функціонування і розвитку вищої школи в сучасних умовах, нормативне регулювання поведінки особи; особа в системі соціальних зв'язків та ін.

✵ Та «Право и нравственность» (1970); «Социальная активность специалиста, истоки, механизмы формирования» (1983), «Воспитательный процесс в высшей школе (Социол. анализ)» (1988), «Народное образование в условиях перестройки. Социол. очерки» (1989), «Социология: Учебное пособие» (1995) та ін.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити