Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ВІДБІР НЕВИПАДКОВИЙ (СПРЯМОВАНИЙ)

ВІДБІР НЕВИПАДКОВИЙ (СПРЯМОВАНИЙ) — це такий відбір соціол. інформації, за якого одиниці вибірк. сукупності відібрані спрямовано. До таких способів належать:

а) квотний відбір, що ґрунтується на розшаруванні генеральної сукупності одночасно за кількома ознаками таким чином, що розшарування стає заздалегідь пропорційним, і обсяг кожного шару є заздалегідь відомим. Найчастіше ознаками, що використовуються при розшаруванні, є: тип поселення (село, місто), стать, вік освіта, національність, соціальне становище або вид занять. Інтерв'юеру задається в досить заг. вигляді місце проведення дослідження, обсяг квоти (тобто кількість одиниць відбору, кожна з яких повинна мати заздалегідь обумовлені соціально-демогр. характеристики) і надається деяка свобода щодо того, включати того чи іншого респондента до вибірки чи ні. Ступінь свободи інтерв'юера в прийнятті такого рішення залежить, зрозуміло, від мети та завдань дослідження, характеру інформації, що збирається;

б) за відбору методом основного масиву спостереженню звичайно підлягає така група одиниць генеральної сукупності, питома вага якої в усій сукупності, на погляд дослідника, є «цілком достатньою» або «досить великою», або одиниці генеральної сукупності взяті довільно, на підставі інтуїції та практичного відчуття дослідника. Позитивним моментом такого підходу є його економічність. Метод основного масиву можна застосувати тільки в тому разі, якщо дослідник цілком упевнений у тому , що частина сукупності, яка не включена до спостереження, не може впливати на остаточні висновки. Якщо такої впевненості немає, його використовувати не можна;

в) за стихійного відбору дослідник не має можливості забезпечити відповідність вибірк. сукупності генеральній сукупності за всіма ознаками, що характеризують одиницю дослідження або об'єкт репрезентації. Основними факторами, що визначають природу стихійного відбору, є готовність дослідника мати справу з максимально доступними для нього одиницями сукупності (фактор доступності) та його прагнення гарантувати в умовах обмежених ресурсів вихід на одиниці сукупності, які мають потрібні ознаки (фактор цілеспрямованості). Перший фактор означає, що організатор дослідження готовий погодитися з тим, що рішення про включення до вибірки належить потенційному респонденту. Другий фактор, навпаки, передбачає, що вказане рішення належить дослідникові. Розрізняють кілька видів стихійного відбору.

1. Т. зв. відбір першого зустрічного. Дослідник проводить опитування тих осіб, які зустрілися йому випадково на вулиці або в інших багатолюдних місцях. При організації такого відбору велике значення має час і місце опитування;, тому що в різний час і в різних місцях дослідник стикається з різними категоріями респондентів. Щоправда, за такого відбору дослідник несвідомо може керуватися почуттям особистої симпатії або антипатії, міркуваннями зручності і т. п.

2. Відбір «собі подібних». Дослідник добирає для опитування або спостереження респондентів із свого оточення. За такого відбору вибірк. сукупність буде зміщена порівняно з вихідною сукупністю за однією чи кількома суттєвими ознаками..

3. Пресові опитування: — це опитування, які проводять за допомогою теле-, радіоанкет, опублікованих у пресі. При цих опитуваннях рішення про включення до вибірки приймають безпосередньо самі респонденти, що докорінно змінює трактування отриманих даних, оскільки в опитуванні бере участь найбільш соціально активна частина потенційних респондентів.

Про рівень репрезентативності даних, отриманих указаними методами, можна робити висновок тільки після обчислення фактичних помилок репрезентативності, що передбачає наявність необхідної інформації про генеральну сукупність. Стихійний відбір часто буває корисним у попередніх дослідженнях. Незамінний він і при дослідженні інтимних аспектів життя людей. Напр., принцип випадкового відбору використовувати для таких досліджень, як правило, не можна, оскільки частка відмов від бесід набагато перевищує граничну норму. Різні засоби стихійного відбору ефективні не однаковою мірою. Але чим вищий ступінь випадковості у відборі одиниць дослідження та чим ширше цей відбір охоплює об'єкт, що вивчається, тим точніший, за інших рівних умов, буде його результат. Водночас випадковий відбір, що виконується недбало, по суті, може перетворитися на стихійний.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити