Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ВІК СОЦІАЛЬНИЙ

ВІК СОЦІАЛЬНИЙ — рівень соціальних досягнень індивіда (кар'єра, сусп. стан, сімейний статус тощо) порівняно із статист, середнім рівнем подібних досягнень людей одного з ним віку. В. с. визначається як за інституалізованими віковими нормами (межі шлюбного і пенсійного віку, повноліття тощо), так і за гнучкішими соціально-психол. регуляторами — віково-рольовими очікуваннями. Вимірювання В. с. ґрунтується на соціол. даних, які отримують при дослідженні т. зв. життєвих розкладів (таймінгів) людей, котрі належать до різних соціальних груп. При цьому під різними розкладами розуміють вікову послідовність головних життєвих подій, що характеризують соціальне просування індивіда, зміни його соціального статусу і оволодіння ролями в різних сферах діяльності. В цьому просуванні можна спостерігати як випередження індивідом середньо-статист. життєвих розкладів його однолітків, так і відставання від них. Напр., у однаковому віці можна бути і «молодим професором» і «старим студентом», і «молодим дідусем» і «старим одинаком». Якщо В. с. істотно відстає від хронологічного (паспортного) віку або занадто його випереджає, то, як правило, це пов'язано з серйозними проблемами соціальної адаптації особи (напр., пізня кар'єра).

В соціології поняттям В. с. послуговуються для характеристики не тільки особи, а й соціальних груп (професійних, вікових, соціально-демогр. тощо). Саме в цих групах реалізуються шанси індивіда на прискорене соціальне просування або зростає ризик відставання від середньо-статист. життєвого розкладу.

Практ. значення соціол. досліджень В. с. обумовлено необхідністю наук, обґрунтування інституалізованих норм і урахування віково-рольових очікувань при розробці соціальних програм розвитку сім'ї, трудових колективів, галузей н. г. і регіонів країни.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити