Соціологія короткий енциклопедичний словник

ВОЙТОВИЧ Сергій Овдійович (14.03.1951, с. Куликовичі на Волині) - укр. соціолог, д-р соціол. наук. У 1979 р. закінчив філос. ф-т Київського держ. ун-ту їм. Т. Г. Шевченка, працював асистентом каф. філос. у Львівському політех. ін-ті.

У 1983 р. закінчив аспірантуру Ін-ту філос. АН України за фахом прикладна соціологія, де працював наук, співроб. У 1984 р. захистив канд., а у 1996 р. д-р. дис. З 1990 р. — ст. наук, співроб. відділу дослідження соціальних структур Ін-ту соціології HAH України.

Коло наук, інтересів: дослідження теорет. та прикладних проблем соціальних і професійних орієнтацій молоді, вивчення динаміки престижу й привабливості професій, відтворення професійної і соціальної структури суспільства та процесів міжгенераційної трудової мобільності, розробка теорет. проблем ґенези та становлення соціальних ін-тів в історії розвитку суспільства, процесів інституціалізації та легітимації, явища соціального порядку.

Наук, здобутки: заг. обсяг друк, праць сягає понад 40 друк. арк. Має 7 індивідуальних та колективних моногр.

Тв.: "Динамика престижа и привлекательности профессий" (1989); "Світ соціальних відносин в українській культурі (історико — соціологічне дослідження)" (1994); "Соціальні інститути і соціальна структура в історії українського суспільства" (1994); "Межгенерационная трудовая мобильность" (1988); " Социальный облик молодежи (на материалах Украинской ССР)" (1990); " Путь в науку (социальные аспекты воспроизводства научных кадров)" (1991); "Соціальні наслідки Чорнобильської катастрофи (результати соціол. досліджень 1986 -1995 pp.)" (1996) та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити