Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ГЕНДЕР

ГЕНДЕР — одне з основних понять сучасної соціології, яке позначає рольові соціальні очікування представників різної статі одна від одної. Г. на відміну від поняття статі стосується не суто фізіологічних властивостей, за якими різняться чоловіки та жінки, а соціально сформованих рис, притаманних «жіночості» (feminity) та «мужності» (masculinity).

Вважається, що вперше термін Г. був запроваджений у наук, обіг амер. психоаналітиком Робертом Столлером, коли у 1968 р. вийшла друком його праця «Стать та гендер: про розвиток мужності та жіночості». На думку Р.Столлера, Г. — це поняття, що ґрунтується на психол. та культурних поясненнях, досить незалежних від тих, що тлумачать (біол.) стать. Інакше кажучи, зовсім не обов'язково прямо пов'язувати буття жінки з буттям «жіночості» та буття чоловіка з «мужньою» поведінкою. Такий підхід у розгляді соціальної поведінки людей надалі був підтриманий багатьма соціологами, особливо феміністичного спрямування, дістав назву Г. та започаткував новий напрям соціальних досліджень - Г. дослідження.

Відома англ. соціолог Енн Оуклі, наголошуючи на тому, що жіночі соціальні ролі домогосподарки, виховательки не можуть уважатися неминучими через жіночу природу, дійшла висновку, що поведінка статей визначається культурою суспільства. Ця думка знайшла свій подальший розвиток у наук. Г. розробках концепції культурного поділу праці в суспільстві, на відміну від статевого поділу праці (за Т. Парсонсом), заснованого на взаємодоповнюваності інструментальної (чоловічої) та експресивної (жіночої) ролей, зумовлених біол. відмінностями статей.

У комплексному вивченні Г. нерівностей важливим є питання Г. та стратифікації, визначення класової позиції жінок у сучасних суспільствах, яке може мати двояке тлумачення: жінки як іманентна частина певного соціального класу або як належні до крос — класових Г. угруповань.

Аналіз співвідношення цінностей та Г., соціологія Г. пов'язує його з феміністичною ідеологією в тому розумінні, що жінка оцінюється передусім як людина, так само як і чоловік.

Провідними напрямами Г. соціол. досліджень є також вивчення Г. соціалізації, патріархальних сусп. відносин, Г. атрибутики, Г. ідентичності та сексуальності та ін. як питань і явищ, що відображають зміни в сучасному суспільстві.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити