Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ГРОМАДСЬКА ДУМКА

ГРОМАДСЬКА ДУМКА — 1. Спільна думка громади - основного терит . — адміністративного органу самоуправління в Україні, що в різних формах існував з часів Київської Русі до утворення УРСР. Суб'єктами громадської думки були здебільшого збори (сходи) повнолітніх чоловіків, голів родин, виборного сільського (чи козацького) начальства. Цей статус мали також громадське віче («копа»), копні суди, земельна та церк. громада тощо. Громадська думка мала вирішальне значення у справах місцевого управління, судочинства, спільного землекористування, оподаткування тощо. 2. Цим терміном в силу істор. традиції в Україні наз. також особливий стан масової свідомості — почуття, настрої, судження, ідеї, погляди та ін. вияви соціальних ставлень суб'єктів різних соціальних спільностей аж до нації включно. На відміну від першого (вузького) розуміння Г. д. таке тлумачення охоплює всі можливі форми сусп. свідомості, в яких тією чи іншою мірою репрезентовані позитивні чи негативні оцінки тих явищ, які зумовлюють актуалізований сусп. інтерес.

3. Г. д. є особливою соціокультурною складовою духовного життя людей, що відображає велике розмаїття і водночас цілісність сусп. свідомості, її спрямованість на буденність через оціночне ставлення людей до дійсності. Саме тому наявність соціальної оцінки в соціальній думці є її відмітною ознакою як особливого стану масової свідомості. Г. д. і виникає, і формується, і функціонує як сукупність домінуючих оціночних суджень, що виражають у раціональній чи емоційній формі ставлення певних соціальних груп до поведінки та діяльності окремих людей чи соціальних інституцій. Вона має характер колективного судження, яке позначене заг. прийнятими в тому чи іншому соціальному середовищі сусп. нормами та цінностями.

Сусп. сутність Г. д. виявляється в оцінках соціальних явищ, подій та процесів з т. з. інтересів певної спільності. Саме тому в ній домінують ті оцінки, які поділяються суб'єктом Г. д. незалежно від їх істинності чи хибності. Залежно від орієнтації суб'єкта Г. д. може мати позитивну чи негативну спрямованість, конструктивний чи деструктивний характер з погляду на соціальний поступ. Як вияв колективного розуму Г. д. може бути тривалий час стабільною, закріплюватись у звичаях та традиціях соціальних спільностей, але плинність та змінюваність є її характерними рисами. Сталість, зрілість та інтенсивність Г. д. свідчать про увагу суспільства до тих або інших соціальних проблем, виражають силу переконаності у необхідності їх певного вирішення.

Завдяки названим рисам громадська думка не є простим відображенням сусп. буття, як це стверджує псевдомарксизм. Вона безпосередньо «вплетена» в саму поведінку людей і не існує поза нею. Саме тому соціологи досить надійно можуть прогнозувати реальну поведінку людей шляхом емпіричного фіксування вербальної поведінки респондентів, Можна сказати, що, завдячуючи саме дій особливості Г. д., узагалі можлива емпірична соціологія як точна наука про сусп. відносини та соціальне буття.

Г. д. відіграє важливу роль у сусп. житті. Насамперед вона є дійовою інституцією демокр. суспільства, бо не рахуватись з нею як з «гласом народу» не може жодна влада. Вона забезпечує дійовий зворотний зв'язок у системі соціального контролю і соціального управління. В демокр. країнах законодавча, виконавча та судова влада рахується з громадською думкою як «четвертою владою» і надає великого значення її вивченню. Загалом рівень вивчення і врахування громадської думки є показником рівня демокр. суспільства. Гальмування прогресивних реформ в Україні також значною мірою зумовлене ігноруванням конструктивного потенціалу Г. д.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити