Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ГРУПА ЕКСПЕРТНА (УПРАВЛІНСЬКА)

ГРУПА ЕКСПЕРТНА (УПРАВЛІНСЬКА) — офіційно організований колектив фахівців — управлінців, створений для дослідження чітко сформульованої проблеми і вироблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень відповідними органами влади різних рівнів. Склад управлінської групи визначається характером і структурою проблеми і має міждисциплінарний характер (спеціалісти з різних галузей управлінської діяльності). Вона часто має тимчасовий характер, але в деяких випадках перетворюється на стабільний інституціальний орган з одно - чи багато функціональною спрямованістю. Ефективну діяльність управлінської групи багато в чому забезпечує неформальна структура стосунків між її членами. Необхідною умовою успішної праці управлінської групи є така ситуація, коли офіційний керівник одночасно виступає і в ролі лідера.

З ускладненням процесу сусп. життєдіяльності, з трансформацією соціально — екон. відносин, прогнозуванням наслідків наук. техн. прогресу, ефективним використанням різноманітної інформації зростає потреба у створенні проблемно-орієнтованих управлінських груп. Це конче потрібно для прийняття наук, обґрунтованих управлінських рішень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити