Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ГРУПА ФОРМАЛЬНА

ГРУПА ФОРМАЛЬНА — об'єднання людей для здійснення соціально заданої діяльності за умов їхньої безпосередньої комунікації та взаємодії. Г. ф. має юридично фіксований статус і нормативну базу існування, в якій закріплюються структура, тип розв'язуваних завдань, головні права та обов'язки. Г. ф. створюється штучно для розв'язання зовні поставленого завдання та/або виконання технол. функції. Тому це об'єднання людей здійснюється на підставі формальних ознак (досягнення календарного віку як умова зарахування дитини до школи, наявність кваліфікації як умова зайняття посади тощо). Ефективність функціювання Г. ф. забезпечується системою керівництва та контролю. Безпосереднє управління спирається на владні повноваження, розподілені відповідно до формально-статусної структури групи. Переважні методи ухвалення рішень, розподіл повноважень, відповідальності та контролю утворюють стиль управління.

У процесі сумісної діяльності між членами групи виникає ненормативне, неформальне міжособистісне спілкування, яке приводить до виникнення або позитивних, або негативних міжособистісних стосунків (відповідно встановлюється позитивний або негативний соціально — психол. клімат). Паралельно до формальної структури у Г. ф. стихійно постають неформальні малі групи, що існують за своїми законами. Між двома структурами можуть установлюватися різного типу відносини, які сприяють або перешкоджають досягненню цілей Г. ф.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити