Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ГРУПОВА ДИНАМІКА

ГРУПОВА ДИНАМІКА — напрям соціально — психол досліджень, об'єктом якого є малі групи. Поняття Г. д. уперше застосував К. Левін, який заклав базу експериментального дослідження групових процесів (формування атмосфери в середині групи, співвідношення між індивідуальною і груповою мотивацією, лідерство тощо). В зх. соціальній психології термін «Г. д. « позначає як напрям дослідження малих груп, що спирається на принципи теорії поля К. Левіна, так і сукупність методів лабораторного дослідження групових соціально — психол. процесів. Нині поняття «Г. д. « набуло ширшого значення — як галузь дослідження, пов'язаного з вивченням процесів утворення, функціонування і розвитку малих груп (на відміну від дослідження групової статики — стабільних компонентів структури групи).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити