Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України

ЧАСТИНА ПЕРША.

СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА


Сьогодні склалась ситуація, коли соціологія, за умов наявності певних наукових визначень спеціалістами, має чимало псевдонаукових і навіть побутових значень, які в певній мірі розмивають межі цього поняття, і тоді все, що відноситься до вивчення суспільства, зокрема, громадянського суспільства, називають загальним словом «соціологія», хоча зрозуміло, що суспільство вивчається не лише соціологією, але й цілим комплексом соціальних наук — соціальною філософією, політологією, історією, політекономією та ін. Отже, постає необхідність пошуку чіткої відповіді на питання, що таке соціологія як наука, який її предмет, які її функції і місце в системі суспільних наук. Збагнути їх чисто логічним шляхом, виходячи лише із сучасного стану соціології, видається неможливим. Саме тому ознайомлення з об'єктивними основами витоків і етапів історичного розвитку західної і вітчизняної соціологічної думки, з основними теоретичними школами і напрямами сучасної соціології є, на наш погляд, необхідною умовою проникнення в її сутність, в головні соціологічні парадигми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити