Дидактичні матеріали до уроків біології 8 клас - Демічева І. О. 2014

ПЕРЕДМОВА

Робота з дидактичними картками — це один із найпоширеніших методів контролю навчальних досягнень школярів, який ґрунтується на роботі з роздавальними матеріалами. Вони містять вихідні текстові та ілюстративні дані, використовуючи які, учні самостійно виконують наведені в них завдання.

Дидактичні картки-завдання складені відповідно до програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України, та охоплюють усі теми з біології 8 класу.

Головна мета цього навчального видання — допомогти вчителям ефективніше проводити закріплення, повторення навчального матеріалу, а також оцінювати якість знань, а учням — краще засвоїти програмовий матеріал з курсу зоології.

У навчальному посібнику представлено такі основні види завдань:

✵ текстові порівняльні таблиці;

✵ заповнення або доповнення схем;

✵ малюнки з конкретними питаннями до них;

✵ пізнавальні питання на виявлення причинно-наслідкових зв'язків, які доповнюють матеріал додатковими відомостями та передбачають розвиток уміння співвідносити отримані знання зі знову набутими й використовувати їх у новій ситуації для узагальнень і доказів;

✵ питання на виявлення пристосувань у зовнішній і внутрішній будові тварин до певного середовища життя й умов довкілля;

✵ питання на виявлення ускладнень у зовнішній і внутрішній будові тварин різних систематичних груп (типів, класів) тощо.

Картки містять завдання, які потребують від учнів оперування прийомами аналізу й синтезу, порівняння й узагальнення, формулювання понять. Завдання, які припускають формування загальнонавчальних умінь і навичок, а саме: конкретизувати, узагальнювати, систематизувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, представлені порівняльними таблицями, малюнками з вимогою їх часткового доопрацювання, оформлення підписів, позначень тощо.

Картки-завдання доцільно використовувати на різних етапах уроку:

✵ під час самостійного або фронтального (під керівництвом учителя) вивчення нового навчального матеріалу (тренування у пізнаванні та запам'ятовуванні елементів будови біологічних об'єктів, наприклад робота з малюнками);

✵ для закріплення й узагальнення знань, отриманих на уроці або під час вивчення відповідної теми;

✵ з метою контролю знань (індивідуального або фронтального опитування).

Зазначимо також, що вчитель може вибірково використовувати ці матеріали залежно від рівня підготовки учнів і в такий спосіб реалізовувати особистісно орієнтований підхід у навчально-виховному процесі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити