Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

Передмова

Протягом навчального року в місті Конотоп працювала творча група із семи вчителів хімії різних шкіл за темою «Підготовка методичних рекомендацій щодо викладання хімії у 8 класі за новим Державним стандартом». Ми опрацювали нормативно-правову базу та створили методичне забезпечення й дидактичні матеріали до курсу хімії у 8 класі. Сьогодні ми пропонуємо цей доробок вашій увазі.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (автор Білецька Т. А.) з кожної підтеми, представлені в посібнику, відповідають вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та найважливішим завданням вивчення хімії у 8 класі. До кожної теми представлені обов'язкові результати навчальних досягнень учнів. Вони складаються з базових знань, які учні здобули під час вивчення предмета в попередніх класах; знань основних понять теми й умінь виконувати вправи та розв'язувати задачі. Такий підхід дасть можливість учителю знайти більш об'єктивний підхід до оцінювання рівня засвоєння основних питань теми, а учню — ефективно підготуватися до тематичного оцінювання.

Календарно-тематичне планування з хімії для 8 класу (автор Білецька Т. А.) складено відповідно до нового Державного стандарту (постанова від 23 листопада 2011 р. № 1392) та Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія. 7-9 класи (наказ № 585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»). У запропонованому календарному плануванні визначено поурочний зміст навчального матеріалу, лабораторні та демонстраційні досліди відповідно до теми уроку, місце використання розрахункових задач та виконання проектів. Зазначено місце домашнього експерименту та екскурсійних об'єктів протягом навчального року.

Запропонований збірник хімічних диктантів, на думку автора Білої В. О., допоможе вчителю здійснювати систематичний контроль навчальних досягнень учнів як в усній, так і в письмовій формі, що дозволить оцінити їхні знання. Хімічні диктанти доцільно використовувати як для диференційованого, так і для інтерактивного навчання. Використання диктантів в умовах інтерактиву можливо тому, що в їхню основу покладено елементи гри.

Тести (автор Білецька Т. А.) допоможуть учителю активізувати роботу учнів та перевірити ступінь засвоєння ними матеріалу в процесі вивчення курсу хімії у 8 класі. Використання тестів можливе на різних етапах уроку (перевірка домашнього завдання, активізація знань, практичне засвоєння знань, закріплення вивченого, узагальнення та систематизація знань).

У збірці запропоновано інструктивні картки до практичних робіт (автор Бойко І. М.), які допоможуть вчителю у проведенні практичних робіт у 8 класі у зв'язку з переходом на навчання за новою програмою «Хімія. 7-9». Пропонується дві практичні роботи. У кожній роботі передбачено розділ «Перевір свої знання», який допоможе вчителю активізувати роботу учнів та перевірити ступінь їхньої підготовки до практичної роботи. У розділі «Інструктаж з безпеки життєдіяльності» значками вказано основні правила, яких необхідно дотримуватися під час виконання роботи. Чітка послідовність дій у кожній роботі дає можливість одночасно організувати учнів класу, забезпечити умови для індивідуальної або групової роботи.

Самостійні роботи (автор Кривогуз Т. В.) допоможуть учителю активізувати роботу учнів та перевірити ступінь засвоєння матеріалу учнями в процесі вивчення курсу хімії у 8 класі. Запропоновано п'ять самостійних робіт, по два варіанти в кожній. Завдання варіантів подібні за змістом і характером дій, що повинні виконувати учні. Це дає можливість одночасно організувати учнів класу, забезпечити умови для індивідуальної або групової роботи.

Автор Рихлік О. І. вважає, що робота вчителя потребує певних організаційних змін системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнем. Одним із методів особистісно-орієнтовано- го навчання, що допомагає в роботі з творчо обдарованими дітьми, є метод проектів. Він допомагає виявити таких дітей, спонукати до співпраці, допомагає їм стати успішним. Авторка пропонує теми проектів, передбачені та не передбачені програмою, що дає можливість самому учневі обирати теми цікавих для нього проектів.

Метою запропонованих контрольних і тематичних робіт (автор Ялова К. В.) є надання допомоги вчителю у здійсненні контролю та корегування знань учнів 8 класу у зв'язку з переходом на навчання за новою програмою «Хімія. 7-9». Використання контрольних і тематичних робіт можливе на уроках контролю та корегування знань, практичного засвоєння знань, узагальнення та систематизації знань.

У додатку наведено конспект уроку, навчальний проект (автор Рихлік О. І.) та позакласний захід (автор Михтуненко О. І.) для учнів 8 класу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити