Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
БУДОВА АТОМА

ТЕСТ 6. БУДОВА АТОМА

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Найдрібніша частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів:

а) молекула;

б) атом;

в) хімічний елемент;

г) матеріал.

2. Хімічний елемент Калій має символ:

а) Сu в) Са;

б) Na; г) К.

3. Символ хімічного елемента Сульфуру:

а) Н; в) S;

б) Fe; г) N.

4. Сукупність атомів з однаковим зарядом ядра:

а) молекула; в) хімічний елемент;

б) атом; г) матеріал.

5. Укажіть загальну назву частинок, що входять до складу ядра:

а) протони; в) електрони;

б) нейтрони; г) нуклони.

6. Укажіть позитивні частинки, що входять до складу ядра атома:

а) нуклони; в) нейтрони;

б) електрони; г) протони.

Завдання з вибором декількох відповідей

7. Визначте складові атома та ядра атома:

а) електрон; в) нейтрино;

б) протон; г) нейтрон.

8. Укажіть символ, протонне число та число електронів атома Кальцію:

а) C; в) 20;

б) Ca; г) 40.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між назвою і протонним числом.

1) 5

а) Ва

2) 17

б) В

3) 56

в) Сі

4) 15

г) Р

10. Установіть відповідність між частинками атома та їхніми характеристиками.

1) Електрон

а) Заряд +1, маса 1

2) Протон

б) Заряд -1, масою можна знехтувати

3) Нейтрон

в) Заряд 0, маса 1

4) Ядро

г) Заряд + маса протонів + маса нейтронів

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть неправильне твердження:

а) атом — це найменша хімічно неподільна частинка речовини;

б) атом — найменша частинка речовини, яка руйнується під час хімічних реакцій.

2. Укажіть хімічний символ Карбону:

а) Сu; в) Са;

б) С; г) Сr.

3. Хімічний елемент Нітроген має символ:

а) Na; в) O;

б) N; г) B.

4. Укажіть сумарний заряд атома:

а) заряджена частинка;

б) позитивний;

в) нейтральний;

г) негативний.

5. Укажіть, що таке хімічний елемент:

а) заряджена частинка;

б) вид атомів з однаковим зарядом ядра;

в) найменша, хімічно неподільна частинка речовини;

г) частинка речовини, що має такі самі хімічні властивості, що й речовина.

6. Укажіть нейтральні частинки, що входять до складу ядра атома:

а) нуклони; в) нейтрони;

б) електрони; г) протони.

Завдання з вибором декількох відповідей

7. Укажіть символ, протонне число та число електронів атома Фосфору:

а) P; в) 15;

б) 31; г) 16.

8. Укажіть символ, протонне число та число електронів атома Гідрогену:

а) Н; в) 2;

б) 1; г) Hg.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між назвою й нуклонним числом.

1) 12

а) К

2) 39

б) Са

3) 16

в) С

4) 40

г) О

10. Установіть відповідність між зарядом ядра атома й символом елемента.

1) N

а) +16

2) O

б) +7

3) H

в) +8

4) S

г) +1


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити