Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ТЕСТ 7. БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Простір поблизу ядра, у якому найімовірніше перебування електрона:

а) електронна хмара;

б) орбіталь;

в) електронна густина.

2. Максимальне число електронів які можуть посідати 2s-підрівень:

а) 1; в) 2;

б) 6; г) 8.

3. Число електронних шарів у атомі, на яких розміщуються електрони, дорівнює:

а) номеру групи;

б) номеру періоду;

в) номеру ряду.

4. Яка кількість електронів міститься на зовнішньому електронному шарі в атомі елемента з протонним числом 4?

а) 4; в) 1;

б) 2; г) 3.

5. Укажіть протонні числа елементів, атоми яких мають однакову кількість електронних шарів:

а) 3 і 4; в) 3 і 19;

б) 3 і 11; г) 3 і 21.

6. Число орбіталей на кожному шарі дорівнює:

а) n; в) n3;

б) n2; г) n4.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Нуклонне число вказує:

а) кількість нейтронів;

б) кількість протонів;

в) загальну кількість протонів і нейтронів разом;

г) відносну атомну масу.

8. Номер групи у головних підгрупах вказує:

а) кількість протонів;

б) вищу валентність в оксиді;

в) кількість електронів;

г) кількість електронів на зовнішньому шарі.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між елементом і числом нейтронів.

1) Р

а) 14

2) Al

б) 35

3) Zn

в) 16

10. Установіть відповідність між елементом і будовою його атома.

1) N

а) 2, 8, 1

2) Cl

б) 2, 8, 5

3) Р

в) 2, 5

4) Li

г) 2, 8, 7


Д) 2, 1

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Рух електронів навколо власної осі називають:

а) електронною густиною;

б) спіном;

в) орбіталлю;

г) електронною хмарою.

2. Максимальне число електронів, які можуть посідати 2р-під- рівень:

а) 6; в) 8;

б) 2; г) 1.

3. Число електронів, що розміщуються на зовнішньому шарі елементів головних підгруп, дорівнює:

а) номеру періоду;

б) номеру групи;

в) номеру ряду.

4. Яка кількість електронів міститься на зовнішньому електронному шарі в атомі елемента з протонним числом 17?

а) 4; в) 7;

б) 2; г) 3.

5. Укажіть протонні числа елементів, атоми яких мають однакову кількість електронних шарів:

а) 13 і 14;

б) 13 і 21;

в) 13 і 19;

г) 14 і 23.

6. Загальне число електронів певного енергетичного рівня дорівнює:

а) n2; в) n3;

б) 2n2; г) 3n2.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Протонне число вказує:

а) кількість нейтронів;

б) кількість протонів;

в) відносну атомну масу;

г) заряд ядра атома.

8. До одного періоду належать елементи:

а) 38 і 49;

б) 56 і 38;

в) 56 і 47;

г) 38 і 52.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між елементом і числом нейтронів.

1) Br

a) 20

2) K

б) 61

3) Ag

в) 45

10. Установіть відповідність між елементом і будовою його атома.

1) Be

a) 2, 6

2) Mg

б) 2, 8,8

3) O

в) 2, 8, 3

4) Ar

г) 2, 8, 2


Д) 2, 2
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити