Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ЕЛЕКТРОННІ ФОРМУЛИ АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ТЕСТ 8. ЕЛЕКТРОННІ ФОРМУЛИ АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Визначте, які ряди елементів записані за порядком збільшення атомного радіуса:

а) Вe, Мg, Сa, Sr;

б) S, Р, Si, Al;

в) В, С, N, О;

г) Rb, K, Na, Li.

2. Атом якого елемента має електронну конфігурацію 1s2 2s22 p63s2?

а) Mg; в) Na;

б) Al; г) Cl.

3. Атому якого хімічного елемента відповідає електронна формула 1s2 2s2 2 р4?

а) О;

б) Ве;

в) Ne.

4. Орбіталі, що мають форму кулі, позначають:

а) р; в) d;

б) s; г) f.

5. Електрони, орбіталі яких мають гантелеподібну форму, називають:

а) р-електронами;

б) s-електронами;

в) d-електронами;

г) f-електронами.

6. Скільки неспарених електронів містить електронна оболонка атома елемента з протонним числом 7?

а) 3; в) жодного;

б) 5; г) 4.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Визначте число протонів, електронів і нейтронів для атома Калію, йона Калію:

а) е = 19, р = 20, n = 15;

б) е = 19, р = 20, n = 20;

в) е = 18, р = 20, n = 20;

г) е = 20, р = 20, n = 20.

8. Нукліди хімічного елемента відрізняються:

а) числом електронів;

б) порядковим номером;

в) числом нейтронів;

г) атомною масою.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між елементом і кількістю неспаре- них електронів.

1) С

а) 1

2) Al

б) 2

3) N

в) 3

10. Укажіть елементи, електронні формули яких:

1) O

a) 1s2 2s2 2 p5

2) F

б) 1s22s22 p63s23 p1

3) C

в) 1s22s22 p4

4) Al

г) 1s2 2s2 2 p2

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Визначте, які ряди елементів записані за порядком зменшення атомного радіуса:

а) Ве, Мg, Сa, Sr;

б) S, Р, Si, Al;

в) В, С, N, О;

г) Rb, K, Na, Li.

2. Атом якого елемента має електронну конфігурацію 1s2 2s22 p6 3s23 p4?

а) Mg; в) О;

б) S; г) Н.

3. Атому якого хімічного елемента відповідає електронна формула 1s2 2s2 2 p6?

а) Не;

б) F;

в) Ne.

4. Орбіталі, що мають форму гантелі, позначають:

а) р; в) d;

б) s; г) f.

5. Електрони, орбіталі яких мають сферичну форму, називають:

а) р-електронами; в) d-електронами;

б) s-електронами; г) f-електронами.

6. Скільки неспарених електронів містить електронна оболонка атома Алюмінію?

а) 3; в) жодного;

б) 5; г) 1.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Визначте число протонів, електронів і нейтронів для атома Сульфуру, йона Сульфуру:

а) е = 17, р = 16, n = 18;

б) е = 16, р = 16, n = 16;

в) е = 18, р = 16, n = 16;

г) е = 15, р = 16, n = 17.

8. Нукліди хімічного елемента подібні:

а) за числом електронів;

б) за порядковим номером;

в) за числом нейтронів;

г) за атомною масою.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між елементом і кількістю неспарених електронів.

1) O

а) 3

2) K

б) 1

3) P

в) 2

10. Укажіть елементи, електронні формули яких:

1) Al

а) 1s22s22p

2) N

б) 1s2 2s2 2 p63s23 p5

3) O

в) 1s2 2s2 2 p4

4) Cl

г) 1s22s22 p1


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити