Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Й БУДОВА АТОМА

ТЕСТ 9. ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Й БУДОВА АТОМА

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. У головній підгрупі зі зменшенням порядкового номера металічні властивості:

а) не змінюються;

б) послаблюються;

в) посилюються.

2. У періоді зі збільшенням порядкового номера неметалічні властивості:

а) посилюються;

б) не змінюються;

в) послаблюються.

3. Зі збільшенням порядкового номера від Натрію до Хлору металічні властивості:

а) посилюються;

б) послаблюються;

в) не змінюються.

4. Назвіть ряд хімічних елементів, для яких посилюються неметалічні властивості:

а) Al, Si, P, S, Cl;

б) N, C, B, Be, Li;

в) Na, K, Rb, Cs.

5. Як змінюється радіус атомів елементів, що належать до одного періоду, зі збільшенням зарядів ядер?

а) Збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється.

6. Атом невідомого елемента має на 7 електронів більше, ніж йон Натрію. Який це елемент?

а) С; в) Cl;

б) S; г) Р.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Що спільного в будові атомів із протонними числами 20 і 30?

а) Заряд ядра;

б) кількість електронів на зовнішньому шарі;

в) кількість електронних шарів;

г) кількість нейтронів.

8. Які пари хімічних елементів найбільш подібні за хімічними властивостями?

а) Cl, Br; в) S, Cl;

б) Na, Al; г) K, Na.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між протонними числами елементів та їх вищими оксидами.

1) 11

а) E2O7

2) 20

б) E2O

3) 23

в) ЕО

4) 35

г) E2O5

10. Установіть відповідність між електронними формулами елементів та його сполуками з Гідрогеном.

1) 1s22s23s23 p3

a) EH3

2) 1s2 2s2 2 p2

б) EH2

3) 1s2 2s2 2 p63s23 p4

в) ЕН

4) 1s2 2s2 2 p5

г) EH4

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. У головній підгрупі зі зменшенням порядкового номера неметалічні властивості:

а) не змінюються;

б) послаблюються;

в) посилюються.

2. У періоді зі зменшенням порядкового номера металічні властивості:

а) посилюються;

б) не змінюються;

в) послаблюються.

3. Зі збільшенням порядкового номера від Літію до Флуору неметалічні властивості:

а) посилюються;

б) послаблюються;

в) не змінюються.

4. Назвіть ряд хімічних елементів, у яких посилюються металічні властивості:

а) Al, Si, P, S, Cl;

б) Na, Li, Н;

в) Na, K, Rb, Cs.

5. Як змінюється радіус атомів елементів, що належать до одного періоду, зі збільшенням зарядів ядер?

а) Збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється.

6. Атом невідомого елемента має на 4 електрони більше, ніж йон Натрію. Який це елемент?

а) С;

б) S;

в) Cl;

г) Р.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Що спільного в будові атомів із протонними числами 19 і 29?

а) Заряд ядра;

б) кількість електронів на зовнішньому шарі;

в) кількість електронних шарів;

г) кількість нейтронів.

8. Які пари хімічних елементів найбільш подібні за хімічними властивостями?

а) Br, I; в) S, Cl;

б) Mg, Al; г) K, Rb.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між протонними числами елементів та сполуками цих елементів з Гідрогеном.

1) 6

а) ЕН

2) 33

б) EH2

3) 16

в) EH3

4) 17

г) EH4

10. Установіть відповідність між електронними формулами елементів та їх вищими оксидами.

1) 1s22s2

а) E2O3

2) 1s22s22 p3

б) E2O

3) 1s22s22 p63s1

в) ЕО

4) 1s22s22 p1

г) E2O5


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити