Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА МІСЦЕМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ

ТЕСТ 10. ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА МІСЦЕМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Протонне число — це:

а) число нейтронів;

б) число протонів;

в) атомна маса.

2. Номер періоду — це:

а) число електронів;

б) кількість енергетичних рівнів;

в) число протонів;

г) число нейтронів.

3. Номер групи — це:

а) число електронів;

б) порядковий номер;

в) число електронів на зовнішньому шарі;

г) відносна атомна маса.

4. Нуклонне число — це:

а) число нейтронів;

б) число електронів;

в) число протонів і нейтронів;

г) число протонів.

5. Елемент з порядковим номером 16 має хімічні властивості, подібні до властивостей:

а) Оксигену;

б) Гелію;

в) Мангану;

г) Хлору.

6. Укажіть, які властивості не змінюються в періодах:

а) число електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

б) атомний радіус;

в) електронегативність;

г) число енергетичних рівнів;

д) заряд ядра атома.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Порядковий номер хімічного елемента показує:

а) заряд ядра атома;

б) протонне число;

в) відносну атомну масу;

г) нуклонне число.

8. Атом елемента має на три електрони більше, ніж йон Літію. Назвіть елемент і формулу вищого оксиду цього елемента:

а) Ве; в) B2O3;

б) В; г) ВеО.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між формулою та характером властивостей речовини.

1) AlgOg

а) Кислотний

2) K2O

б) Основний

3) СаО

в) Амфотерний

4) Cl2O5


10.

Установіть відповідність між електронною формулою елемента й номером групи, у якій він розташований.

1) 1s2 2s22 p63s23 p3

а) І

2) 1s22s22 p63s23 p1

б) V

3) 1s22s1

в) ІІІ

4) 1s22s22 p4

г) VІ

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Протонне число — це:

а) число нейтронів;

б) порядковий номер;

в) атомна маса.

2. На число енергетичних рівнів указує:

а) число електронів;

б) номер періоду;

в) число протонів;

г) номер групи.

3. Номер групи — це:

а) число валентних електронів;

б) порядковий номер;

в) число електронів;

г) відносна атомна маса.

4. Атомна маса — це:

а) число нейтронів;

б) число електронів;

в) число протонів і нейтронів;

г) число протонів.

5. Елемент з порядковим номером 12 має хімічні властивості, подібні до властивостей:

а) Оксигену;

б) Берилію;

в) Кальцію;

г) Натрію.

6. Укажіть, які властивості не змінюються в головних підгрупах:

а) число електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

б) атомний радіус;

в) електронегативність;

г) число енергетичних рівнів;

д) заряд ядра атома.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Порядковий номер хімічного елемента вказує:

а) число електронів;

б) протонне число;

в) відносну атомну масу;

г) нуклонне число.

8. Атом елемента має на два електрони більше, ніж йон Калію. Назвіть елемент та формулу вищого оксиду цього елемента:

а) Са; в) Sc2O3;

б) Sc; г) СаО.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між формулою та характером властивостей речовини.

1) B2O3

а) Кислотний

2) ВеО

б) Основний

3) CO2

в) Амфотерний

4) P2O5


10. Установіть відповідність між електронною формулою елемента й номером періоду, у якому він розташований.

1) 1s2 2s22 p63s2

а) І

2) 1s2 2s2 2 p6 3s2 3 p64s1

б) ІІ

3) 1s22s2

в) ІІІ

4) 1s2

г) IV


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити