Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК

ТЕСТ 11. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Хімічний зв'язок — це:

а) взаємодія атомів;

б) розподіл електронів між атомами в молекулах чи кристалах;

в) сукупність атомів;

г) взаємодія молекул.

2. Хімічний зв'язок утворюється за рахунок:

а) атомів; в) електронів;

б) протонів; г) валентних електронів.

3. Найбільша здатність до притягування електронів властива:

а) F; в) Р;

б) Cs; г) СІ.

4. Які властивості виявлені яскравіше в елементів з вищою електронегативністю?

а) Металічні;

б) неметалічні;

в) амфотерні.

5. Властивість атома притягувати до себе електрони порівняно з іншими елементами сполуки — це:

а) радіус атома;

б) електронегативність;

в) електронна густина.

6. У періодичній системі електронегативність елементів у періодах зліва направо:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. В утворенні хімічних зв'язків беруть участь:

а) атоми; в) йони;

б) групи атомів; г) полімери.

8. Позначте частинки, електронна формула яких така на вигляд 1s2 2s2 2 p6 3s2 3 p6:

а) Mg; в) Cl-;

б) K+; г) Аг.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між схемою будови частинки та її позначенням.

10. становіть відповідність між електронною формулою та позначенням частинки.

1) 1s22s23s23 p5

а) S-2

2) 1s2

б) N+2

3) 1s22s22 p63s23 p6

в) C+4

4) 1s22s22 p1

г) P-3

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Розподіл електронів між атомами в молекулах чи кристалах — це:

а) взаємодія атомів;

б) хімічний зв'язок;

в) сукупність атомів;

г) взаємодія молекул.

2. Валентні електрони беруть участь в утворенні:

а) атомів; в) хімічних зв'язків;

б) кристалів; г) диполів.

3. Найбільша здатність до притягування електронів властива:

а) Mg; в) Р;

б) C; г) СІ.

4. Які властивості виявлені яскравіше в елементів з низькою електронегативністю?

а) Металічні;

б) неметалічні;

в) амфотерні.

5. Властивість атома притягувати до себе електрони порівняно з іншими елементами сполуки — це:

а) радіус атома;

б) електронегативність;

в) електронна густина.

6. У періодичній системі електронегативність елементів у періодах зліва направо:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. В утворенні хімічних зв'язків беруть участь:

а) електростатичні сили;

б) групи атомів;

в) йони;

г) полімери.

8. Позначте частинки, електронна формула яких така на вигляд 1s2 2s2 2 p6:

а) Mg2+; в) Ne;

б) K+; г) Аr.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між схемою будови частинки та її позначенням.

10. Установіть відповідність між електронною формулою та позначенням частинки.

1) 1s22s23s2

a) S+4

2) 1s22s2

б) N-3

3) 1s22s226 3s2

в) C+2

4) 1s22s22 p5

г) P+3
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити