Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
КРИСТАЛІЧНІ ҐРАТКИ

ТЕСТ 14. КРИСТАЛІЧНІ ҐРАТКИ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. У вузлах молекулярних кристалічних ґраток містяться:

а) атоми;

б) молекули;

в) йони.

2. У вузлах атомних кристалічних ґраток містяться:

а) атоми;

б) молекули;

в) йони.

3. Яку кристалічну ґратку має йод?

а) Атомну; в) молекулярну;

б) йонну; г) металічну.

4. Яку кристалічну ґратку має карбід Силіцію?

а) Атомну; в) молекулярну;

б) йонну; г) металічну.

5. Яку кристалічну ґратку має метан?

а) Атомну; в) молекулярну;

б) йонну; г) металічну.

6. Яку кристалічну ґратку має цинк?

а) Атомну; в) молекулярну;

б) йонну; г) металічну.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. У вузлах йонної кристалічної ґратки розміщені:

а) атоми; в) катіони;

б) молекули; г) аніони.

8. Назвіть властивості, характерні для речовин з молекулярними ґратками:

а) висока твердість;

б) нерозчинні у воді;

в) низькі температури кипіння;

г) не мають запаху.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між типом зв'язку та кристалічної ґратки.

1) Ковалентний неполярний зв'язок

а) Молекулярна ґратка

2) Ковалентний полярний зв'язок

б) Атомна ґратка

3) Металічний зв'язок

в) Йонна ґратка

4) Йонний зв'язок

г) Металічна ґратка

10. Установіть відповідність між речовиною й типом кристалічної ґратки.

1) NH3

а) Молекулярна ґратка

2) Аl

б) Атомна ґратка

3) С

в) Йонна ґратка

4) K2O

г) Металева ґратка

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. У вузлах йонної кристалічної ґратки розміщені:

а) атоми; в) йони;

б) молекули; г) полярні молекули.

2. У вузлах полярних молекулярних кристалічних ґраток містяться:

а) атоми;

б) молекули;

в) йони.

3. Яку кристалічну ґратку має вода?

а) Атомну; в) молекулярну;

б) йонну; г) металічну.

4. Яку кристалічну ґратку має амоніак?

а) Атомну; в) молекулярну;

б) йонну; г) металічну.

5. Яку кристалічну ґратку має залізо?

а) Атомну; в) молекулярну;

б) йонну; г) металічну.

6. Яку кристалічну ґратку має графіт?

а) Атомну;

б) йонну;

в) молекулярну;

г) металічну.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. У вузлах молекулярної кристалічної ґратки розміщені:

а) атоми;

б) полярні молекули;

в) йони;

г) неполярні молекули.

8. Назвіть властивості, характерні для речовин з атомними ґратками:

а) висока твердість;

б) не розчинні у воді;

в) низькі температури кипіння;

г) мають запах.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між типом зв'язку та кристалічної ґратки.

1) Ковалентний

а) Молекулярна

неполярний зв'язок

полярна ґратка

2) Ковалентний

б) Молекулярна

полярний зв'язок

неполярна ґратка

3) Металічний зв'язок

в) Йонна ґратка

4) Йонний зв'язок

г) Металічна ґратка

10. Установіть відповідність між речовиною й типом кристалічної ґратки.

1) N2

а) Молекулярна ґратка

2) Са

б) Атомна ґратка

3) Si

в) Йонна ґратка

4) Al2O3

г) Металева ґратка


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити