Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. МОЛЬ

ТЕСТ 15. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. МОЛЬ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть символ, яким позначають кількість речовини:

а) М; в) m;

б) V; г) n.

2. Укажіть одиницю вимірювання кількості речовини:

а) г; в) моль;

б) л; г) г/моль.

3. Укажіть символ, яким позначають число Авогадро:

а) М; в) N;

б) Na; г) n.

4. Укажіть формулу, за якою можна обчислити кількість речовини:

а) n = ;

б) n = ;

в) n = ;

г) n = N ∙ m.

5. Число Авогадро має таке значення:

а) 22,4; в) 2,24;

б) 6,02 ∙ 1023; г) 60,2 ∙ 1023.

6. Кількість атомів у молекулі H2CO3:

а) 3; в) 5;

б) 6; г) 4.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Укажіть кількість речовини та молекул у 2 моль води:

а) 3 моль; в) 2 моль;

б) 6,02 ∙ 1023; г) 12,04 ∙ 1023.

8. Укажіть кількість молекул і атомів у 0,5 моль СО:

а) 3 моль; в) 1 моль;

б) 0,5 моль; г) 2 моль.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між величинами та одиницями вимірювання.

1) V

а) г

2) m

б) л

3) P

в) моль

4) n

г) г/мл

10. Установіть відповідність між кількістю речовини й числом атомів.

1) 1 моль

а) 60,2 ∙ 1023

2) 0,5 моль

б) 6,02 ∙ 1023

3) 10 моль

в) 3,01 ∙ 1023

4) 0,2 моль

г) 1,204 ∙ 1023

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Символом n позначають:

а) масу; в) кількість речовини;

б) об'єм; г) густину.

2. Моль — це одиниця вимірювання:

а) об'єму; в) кількості речовини;

б) молярної маси; г) молярного об'єму.

3. Укажіть символ, яким позначають число атомів або молекул:

а) М; в) N;

б) Na; г) n.

4. Укажіть формулу, за якою можна обчислити кількість атомів:

а) n = ;

б) N = ;

в) N = n ∙ Na;

г) N = m ∙ n.

5. 6,02 ∙ 1023 — це:

а) молярна маса;

б) число Авогадро;

в) кількість речовини;

г) молярний об'єм.

6. Кількість атомів у молекулі Н3РО4:

а) 3; в) 7;

б) 6; г) 8.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Визначте кількість речовини та молекул у 3 моль кисню:

а) 3 моль;

б) 6,02 ∙ 1023;

в) 2 моль;

г) 18,06 ∙ 1023.

8. Визначте кількість молекул і атомів у 3 моль O2:

а) 3 моль; в) 6 моль;

б) 0,5 моль; г) 2 моль.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між величинами та одиницями вимірювання.

1) V

а) кг

2) m

б) мл

3) р

в) моль

4) n

г) г/л

10. Установіть відповідність між кількістю атомів і речовиною.

1) 3 моль

а) O2

2) 7 моль

б) CO2

3) 8 моль

в) P2O5

4) 2 моль

г) H3PO4


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити