Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
МОЛЯРНА МАСА

ТЕСТ 16. МОЛЯРНА МАСА

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть символ, яким позначають молярну масу:

а) М; в) m;

б) V; г) n.

2. Укажіть одиницю вимірювання молярної маси:

а) г; в) моль;

б) л; г) г/моль.

3. Укажіть формулу для обчислення молярної маси:

а) M = m ∙ n; в) M = M ∙ n;

б) M = Mr; г) M = M ∙ m.

4. Укажіть формулу, за якою можна обчислити кількість речовини:

a) n = ;

б) n = ;

в) n = m ∙ M;

г) n = M ∙ m.

5. Молярна маса гідроген сульфіду H2S:

а) 18 г/моль; в) 34 г/моль;

б) 32 г/моль; г) 33 г/моль.

6. Укажіть масу 0,1 моль кисню:

а) 32 г; в) 3,2 г;

б) 16 г; г) 1,6 г.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Визначте відносну молекулярну масу та молярну масу H2O:

а) 8 г/моль; в) 8;

б) 18; г) 18 г/моль.

8. Визначте відносну молекулярну масу та молярну масу H2CO3:

а) 62 г/моль; в) 62;

б) 63; ` г) 63 г/моль.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між величинами та одиницями вимірювання.

1) V

а) г

2) m

б) л

3) М

в) моль

4) n

г) г/моль

10. Установіть відповідність між кількістю речовини та її масою.

1) 3 моль O2

а) 88 г

2) 2 моль CO2

б) 96 г

3) 0,5 моль P2O5

в) 98 г

4) 1 моль H3PO4

г) 71 г

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Символом М позначають:

а) масу; в) кількість речовини;

б) об'єм; г) густину.

2. Г/моль — це одиниця вимірювання:

а) об'єму;

б) молярної маси;

в) кількості речовини;

г) молярного об'єму.

3. Молярна маса чисельно дорівнює:

а) M = m ∙ n; в) M = M ∙ n;

б) M = Mr; г) M = M ∙ m.

4. Укажіть формулу, за якою можна обчислити масу речовини:

а) m = M ∙ n;

б) m = ;

в) m = ;

г) n = M ∙ m.

5. Молярна маса сульфур (IV) оксиду SO2:

а) 18 г/моль;

б) 32 г/моль;

в) 64 г/моль;

г) 63 г/моль.

6. Укажіть масу 0,2 моль вуглекислого газу:

а) 32 г; в) 8,8 г;

б) 44 г; г) 88 г.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Визначте відносну молекулярну масу та молярну масу PH3:

а) 14 г/моль;

б) 14;

в) 34;

г) 34 г/моль.

8. Визначте відносну молекулярну масу та молярну масу H3PO4:

а) 96 г/моль;

б) 98;

в) 96;

г) 98 г/моль.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між величинами та одиницями вимірювання.

1) М

а) г

2) m

б) г/моль

3) Р

в) моль

4) n

г) г/мл

10. Установіть відповідність між масою та кількістю речовини.

1) 32 г O2

а) 0,5 моль

2) 22 г CO2

б) 0,1 моль

3) 14,2 г P2O5

в) 1 моль

4) 186 г H3PO4

г) 2 моль


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити