Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ

ТЕСТ 17. МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть символ, яким позначають молярний об'єм:

а) М; в) m;

б) Vm; г) n.

2. Укажіть одиницю вимірювання молярного об'єму:

а) л; в) моль;

б) л/моль; г) г/моль.

3. Молярний об'єм має таке значення:

а) 22,4 л/моль; в) 2,24 л/моль;

б) 6,02 ∙ 1023; г) 6,02 ∙ 1023.

4. Укажіть значення температури за нормальних умов:

а) 0 °С; в) 25 °С;

б) 18 °С; г) 20 °С.

5. Укажіть формулу, за якою можна обчислити кількість речовини:

а) n = ;

б) n = ;

в) n = ;

г) n = m ∙ V.

6. Визначте об'єм 2 моль кисню:

а) 22,4 л; в) 44,8 л;

б) 2,24 л; г) 4,48 л.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Визначте об'єм і кількість молекул у 2 моль метану:

а) 22,4 л; в) 44,8 л;

б) 12,04 ∙ 1023; г) 6,02 ∙ 1023.

8. Визначте об'єм і кількість молекул у 0,5 моль водню:

а) 11,2 л;

б) 30,1 ∙ 1023;

в) 112 л;

г) 6,02 ∙ 1023.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між величинами та одиницями вимірювання.

1) V

а) г

2) m

б) л

3) М

в) моль

4) n

г) г/моль

10. Установіть відповідність між кількістю газу та його об'ємом.

1) 3 моль O2

а) 22,4 л

2) 2 моль СО

б) 11,2 л

3) 0,5 моль Н2

в) 44,8 л

4) 1 моль Cl2

г) 67,2 л

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Символом Vm позначають:

а) масу; в) кількість речовини;

б) об'єм; г) молярний об'єм.

2. Л/моль — це одиниця вимірювання:

а) об'єму;

б) молярної маси;

в) кількості речовини;

г) молярного об'єму.

3.22,4 л/моль — це:

а) молярна маса;

б) число Авогадро;

в) кількість речовини;

г) молярний об'єм.

4. Укажіть значення тиску за нормальних умов:

а) 101,3 кПа; в) 373 кПа;

б) 6,02 ∙ 1023; г) 1 кПа.

5. Укажіть формулу, за якою можна обчислити об'єм речовини:

а) V = ; в) Vm = V ∙ n;

б) V = n ∙ Vm; г) V = n ∙ M.

6. Укажіть масу 0,5 моль водню:

а) 22,4 л; в) 2,24 л;

б) 112 л; г) 11,2 л.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Визначте об'єм і кількість молекул у 0,2 моль кисню:

а) 22,4 л; в) 4.48 л;

б) 1,204 ∙ 1023; г) 6,02 ∙ 1023.

8. Визначте об'єм і кількість молекул у 3 моль метану:

а) 67,2 л; в) 44,8 л;

б) 12,04 ∙ 1023; г) 18,06 ∙ 1023.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між величинами та одиницями вимірювання.

1) Vm

а) л

2) V

б) л/моль

3) p

в) моль

4) n

г) г/мл

10. Установіть відповідність між кількістю газу та його об'ємом.

1) 3 моль

а) 224 л

2) 0,2 моль

б) 11,2 л

3) 0,5 моль

в) 4,48 л

4) 10 моль

г) 67,2 л


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити