Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016 рік

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ

ТЕСТ 18. ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗІВ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть символ, яким позначають відносну густину газів:

а) М;

б) V;

в) m;

г) n;

Д) D.

2. Укажіть одиницю вимірювання відносної густини газів:

а) г;

б) л;

в) немає одиниць вимірювання;

г) моль;

д) г/моль.

3. Укажіть формулу для обчислення молярної маси:

а) M = m ∙ n; в) M = M ∙ n;

б) M = M2 ∙ D; г) M = M ∙ m.

4. Укажіть формулу, за якою можна обчислити відносну густину газів:

а) D = ;

б) D = ;

в) D =

г) D = M1 ∙ M2.

5. Укажіть відносну густину вуглекислого газу за воднем:

а) 44; в) 22;

б) 11; г) 33.

6. Відносна густина газу за воднем 16. Укажіть його молярну масу:

а) 48 г/моль; в) 28 г/моль;

б) 32 г/моль; г) 16 г/моль.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Не має одиниць вимірювання:

а) об'єм;

б) відносна молекулярна маса;

в) відносна густина газів;

г) молярний об'єм.

8. Відносна густина трьохатомного газу за воднем 24. Укажіть його молярну масу та формулу:

а) 48 г/моль; в) O2;

б) 32 г/моль; г) O3.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між величинами та одиницями вимірювання.

1) V

а) Немає

2) D

б) л

3) М

в) моль

4) n

г) г/моль

10. Установіть відповідність між формулою газу та його відносною густиною за киснем.

1) SO3

а) 1,375

2) CO2

б) 2,5

3) O3

в) 2

4) S2

г) 1,5

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Символом D позначають:

а) масу;

б) об'єм;

в) кількість речовини;

г) відносну густину газів.

2. Не має одиниць вимірювання:

а) об'єм;

б) молярна маса;

в) відносна густина газів;

г) молярний об'єм.

3. Відносна густина газів чисельно дорівнює:

а) D = m ∙ n;

б) D = Mr;

в) D = M ∙ n;

г) D = .

4. Укажіть формулу, за якою можна обчислити відносну густину кисню за воднем:

а) DH2 = ;

б) DH2 (O2) =

в) DH2 (O2) =

г) DH2 = M1 ∙ M2.

5. Визначте відносну густину хлору Cl2 за воднем:

а) 35,5; в) 35;

б) 71; г) 72.

6. Відносна густина газу за воднем 14. Укажіть його молярну масу:

а) 28 г/моль; в) 42 г/моль;

б) 14 г/моль; г) 16 г/моль.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Укажіть формулу для обчислення молярної маси:

а) M = m ∙ n;

б) M = Mr;

в) M = M2 ∙ D;

г) M = M ∙ m.

8. Відносна густина двохатомного газу за воднем 80. Укажіть його молярну масу:

а) 71 г/моль;

б) 160 г/моль;

в) Cl2;

г) Вr2.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між величинами та одиницями вимірювання.

1) Vm

а) л

2) V

б) л/моль

3) D

в) моль

4) n

г) не має

10. Установіть відповідність між формулою газу та його відносною густиною за воднем:

1) SO3

а) 22

2) CO2

б) 40

3) O3

в) 32

4) SO2

г) 24

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити