Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ОКСИДИ

ТЕСТ 19. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ОКСИДИ

І варіант

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть ряд простих речовин:

а) кисень, водень, азот, хлор, вуглець;

б) вода, карбон (ІІ) оксид, натрій гідроксид, сульфатна кислота;

в) повітря, чавун, сталь, морська вода, залізо;

г) метан, алмаз, кремній, гіпс.

2. Укажіть ряд формул простих речовин:

а) O2, H2, N2O, Cl2, C;

б) H2O, CO, CaO, NaOH, HCl;

в) C, Si, Mg, H2, F2;

г) CH4, C2H2, C6H6, CH3Cl, C, N2.

3. Укажіть ряд металічних елементів:

а) Fe, Ni, Al, Na, Ca, K;

б) О, Н, N, Cl, C;

в) C, Si, MgO, HBr, HF;

г) H2O, CO, CaO, NaOH, HCl.

4. Укажіть ряд неметалічних елементів:

а) Fe, Ni, Al, Na, Ca, K;

б) О, Н, N, Cl, C;

в) C, Si, MgO, HBr, HF;

г) H2O, CO, CaO, NaOH, HCl.

5. Укажіть ряд оксидів металічних елементів:

а) NO2, SO2, CO2, SiO2, P2O5;

б) MgO, CaO, FeO, NiO, BaO;

в) NaOH, KOH, Mg (OH)2, Al (OH)3;

г) H2SO4, HCl, H2CO3, HNO3.

6. Укажіть ряд оксидів неметалічних елементів:

а) H2SO4, HCl, H2CO3, HNO3, H3PO4;

б) NaOH, KOH, Mg (OH)2, Ca (OH)2;

в) MgO, CaO, FeO, NiO, BaO;

г) NO2, SO2, CO2, SiO2, P2O5.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Укажіть формули несолетворних оксидів:

а) СО; в) NO;

б) CO2; г) NO2.

8. Укажіть формули оксидів:

а) H2O;

б) K2CO3;

в) HNO3;

г) NO2.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між формулою сполуки та класом, до якого вона належить.

1) FeO

а) Кислота

2) Mg (OH)2

б) Оксид

3) H2SO4

в) Основа

4) CaSO4

г) Сіль

10. Установіть відповідність між формулою оксиду та його назвою.

1) СаО

а) Карбон (IV) оксид

2) CO2

б) Кальцій оксид

3) FeO

в) Фосфор (V) оксид

4) P2O5

г) Ферум (ІІ) оксид

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть ряд простих речовин:

а) кисень, водень, метан, хлор, вуглець;

б) вода, карбон (II) оксид, натрій гідроксид, сульфатна кислота;

в) повітря, чавун, морська вода, залізо;

г) азот, алмаз, кремній, графіт.

2. Укажіть ряд формул складних речовин:

а) O2, H2O, N2, Cl2, C;

б) H2O, CO, CaO, NaOH, HCl;

в) C, Si, MgO, H2, F2;

г) CH4, C2H2, C6H6, CH3Cl, C, N2.

3. Укажіть ряд неметалічних елементів:

а) Fe, Ni, Al, Na, Ca, K;

б) О, Н, N, Cl, C;

в) C, Si, MgO, HBr, HF;

г) CO, CaO, NaOH, HCl.

4. Укажіть ряд металічних елементів:

а) O2, H2, N2, Cl2, C;

б) Fe, Ni, Al, Na, Ca, K;

в) C, Si, MgO, HBr, HF;

г) H2O, CO, CaO, NaOH, HCl.

5. Укажіть ряд оксидів неметалічних елементів:

а) NO2, SO2, CO2, SiO2, P2O5;

б) MgO, CaO, FeO, NiO, BaO;

в) NaOH, KOH, Mg (OH)2, Ca (OH)2, Al (OH)3;

г) H2SO4, HCl, H2CO3, HNO3.

6. Укажіть ряд оксидів металічних елементів:

а) H2SO4, HCl, H2CO3, HNO3, H3PO4;

б) NaOH, KOH, Mg (OH )2, Ca (OH)2;

в) MgO, CaO, FeO, NiO, BaO;

г) NO2, SO2, CO2, SiO2, P2O5.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Укажіть формули солетворних оксидів:

а) СО; в) NO;

б) CO2; г) NO2.

8. Укажіть формули оксидів:

а) СаО; в) NO2;

б) K2CO3; г) HNO2.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між формулою сполуки та класом, до якого вона належить.

1) Al (OH)

а) Кислота

2) SiO2

б) Оксид

3) K2SO4

в) Основа

4) HPO

г) Сіль

10. Установіть відповідність між формулою оксиду та його назвою.

1) MgO

а) Карбон (ІІ) оксид

2) CO

б) Магній оксид

3) SO2

в) Гідроген оксид

4) H2O

г) Сульфур (ІV) оксид


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити