Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ

ТЕСТ 20. ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть елемент, що входить до складу всіх оксидів:

а) неметал; в) Гідроген;

б) метал; г) Оксиген.

2. Укажіть ряд основних оксидів:

а) NO2, SO2, CO2, SiO2, P2O5;

б) MgO, CaO, FeO, NiO, BaO;

в) NaOH, KOH, Mg(OH)2, Al(OH);

г) H2SO4, HCl, H2CO3, HNO3.

3. Укажіть ряд кислотних оксидів:

а) H2SO4, HCl, H2CO3, HNO3, H3PO4;

б) NaOH, KOH, Mg (OH)2, Ca (OH)2;

в) MgO, CaO, FeO, NiO, BaO;

г) NO2, SO2, CO2, SiO2, P2O5.

4. Солетворні оксиди утворюють:

а) кислоти; в) оксиди;

б) основи; г) солі.

5. Укажіть назву речовини, формула якої P2O5:

а) фосфор (ІІІ) оксид;

б) фосфор (V) оксид;

в) метафосфатна кислота;

г) ортофосфатна кислота.

6. Укажіть, до якого класу оксидів належить вода:

а) основні;

б) амфотерні;

в) кислотні;

г) несолетворні.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Укажіть оксиди, які під час взаємодії з водою утворюють луги:

а) натрій оксид;

б) кальцій оксид;

в) фосфор (V) оксид;

г) сульфур (VI) оксид.

8. Укажіть оксиди, які взаємодіють з лугами:

а) SO2; в) SiO2;

б) CO2; г) MgO.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між формулою речовини та класом, до якого вона належить.

1) MgO

а) Основний оксид

2) CO

б) Кислотний оксид

3) SO2

в) Амфотерний оксид

4) Al2O3

г) Несолетворний оксид

10. Установіть відповідність між формулою речовини та її властивостями.

1) CO2

а) Взаємодіє з лугом

2) СаО

б) Взаємодіє з кислотою

в) Взаємодіє з кислотним оксидом

г) Взаємодіє з основним оксидом

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть правило складання назви оксиду за сучасною міжнародною номенклатурою:

а) назва елемента (змінна валентність) + оксид;

б) назва елемента (змінна валентність) + гідроксид;

в) назва металу (змінна валентність) + назва кислотного залишку;

г) назва радикала + суфікс -ол-.

2. Укажіть ряд кислотних оксидів:

а) NO2, SO2, CO2, SiO2, P2O5;

б) MgO, CaO, FeO, NiO, BaO;

в) NaOH, KOH, Mg (OH)2, Ca (OH)2, Al (OH);

г) H2SO4, H2CO3, HNO3.

3. Укажіть ряд основних оксидів:

а) H2SO4, HCl, H2CO3, H3PO4;

б) NaOH, KOH, Mg (OH )2, Ca (OH )2;

в) MgO, CaO, FeO, NiO, BaO;

г) NO2, SO2, CO2, SiO2, P2O5.

4. Несолетворні оксиди не утворюють:

а) кислоти; в) оксиди;

б) основи; г) солі.

5. Укажіть валентність металів у основних оксидах:

а) І, ІІ; в) ІV, V;

б) ІІ, ІІІ; г) VI, VII.

6. Укажіть назву речовини, формула якої Fe2O3:

а) ферум (ІІІ) оксид; в) ферум гідроксид;

б) ферум (V) оксид; г) ферум (ІІІ) гідроксид.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

7. Укажіть оксиди, які під час взаємодії з водою утворюють кислоти:

а) BaO; в) N2O5;

б) K2O; г) SO2.

8. Укажіть оксиди, які взаємодіють з кислотами:

а) CaO; в) MgO;

б) SO2; г) CuO.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між формулою речовини та класом, до якого вона належить.

1) СаO

а) Основний оксид

2) CO2

б) Кислотний оксид

3) SiO

в) Амфотерний оксид

4) ВеO

г) Несолетворний оксид

10. Установіть відповідність між формулою речовини та її властивостями.

1) BaO

а) Взаємодіє з лугом

2) SO2

б) Взаємодіє з кислотою

в) Взаємодіє з кислотним оксидом

г) Взаємодіє з основним оксидом


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити