Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ТЕСТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
КИСЛОТИ

ТЕСТ 21. КИСЛОТИ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть атоми елемента, що входять до складу всіх кислот:

а) Оксиген; в) гідроксогрупи;

б) Гідроген; г) метал.

2. Укажіть кількість атомів Гідрогену в одноосновних кислотах:

а) один; в) три;

б) два; г) кілька.

3. Укажіть ряд двохосновних кислот:

а) HCl, HNO3, HF, HBr, HI;

б) H2SO3, H2SO4, H2S, H2CO3, H2SiO3;

в) H3PO4;

г) HPO3, HClO4, H2SO3.

4. Укажіть формулу сульфатної кислоти:

а) H2SO3; в) H2CO3;

б) H2S; г) H2SO4.

5. Укажіть формулу двохосновної безоксигенової кислоти:

а) H2SO3; в) H2SO4;

б) H2S; г) H2CO3.

6. Укажіть формулу кислоти, кислотний залишок у якій має валентність ІІІ:

а) HClO4;

б) H2SO3;

в) HPO3;

г) H3PO4.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Укажіть ознаки, за якими класифікують кислоти:

а) наявність атомів Гідрогену;

б) кількість атомів Гідрогену;

в) наявність атомів Оксигену;

г) кількість атомів Оксигену.

8. Укажіть одноосновні безоксигенові кислоти:

а) HCl; в) H2SO3;

б) HClO4; г) HI.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між формулою та назвою речовини.

1) HNO3

а) Хлоридна

2) H2SiO3

б) Нітратна

3) H3PO4

в) Силікатна

4) HCl

г) Ортофосфатна

10. Установіть відповідність між назвами кислот і формулами кислотних залишків, що їм відповідають.

1) Нітратна

а) = CO3

2) Сульфатна

б) = SO4

3) Сульфітна

в) - NO3

4) Карбонатна

г) = SO3

Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть, що таке кислоти:

а) складні речовини, що складаються з двох елементів, один із яких Оксиген;

б) складні речовини, що складаються з атомів металів та однієї чи кількох гідроксогруп;

в) складні речовини, що складаються з атомів Гідрогену й кислотного залишку;

г) складні речовини, що складаються з атомів металів і кислотних залишків.

2. Укажіть ряд оксигеновмісних кислот:

а) H2SO3, H2SO4, H2S, H2CO3, H2SiO3;

б) HPO3, HClO4, H2SO3, HI, HF;

в) HCl, HNO3, HF, HBr, HI;

г) HPO3, HClO4, HCl, HBr.

3. Укажіть формулу одноосновної безоксигенової кислоти:

а) HClO4; в) HClO3;

б) HCl; г) HClO.

4. Укажіть формулу хлоридної кислоти:

а) HF; в) HBr;

б) HCl; г) HI.

5. Укажіть кислоту, в якій кислотний залишок двовалентний:

а) HClO; в) HCl;

б) H2SO4; г) H3PO4.

6. Укажіть кількість атомів Гідрогену у двохосновних кислотах:

а) один; в) три;

б) два; г) кілька.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Укажіть кислоти, у яких кислотний залишок двовалентний:

а) H2SO3; в) H2S;

б) H2SO4; г) H3PO4.

8. Укажіть оксигеновмісні кислоти, кислотний залишок у яких має валентність І:

а) HPO3; в) HCl;

б) HNO3; г) H2SO3.

Завдання на встановлення відповідності

9. Установіть відповідність між формулою та назвою речовини.

1) H2SO3

а) Сульфідна

2) H2S

б) Сульфітна

3) H2SO4

в) Карбонатна

4) H2CO3

г) Сульфатна

10. Установіть відповідність між назвами кислот і валентностями кислотних залишків у них:

1) Хлоридна

а) І

2) Нітратна

б) ІІ

3) Сульфатна

в) ІІІ

4) ОртофосфатнаPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити